Olanaksızlaşmak

  1. [nsz] Olanaksız duruma gelmek, imkânsızlaşmak

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Olanaksızlaşmak kelimesi baş harfi o son harfi k olan bir kelime.Başında o sonunda k olan kelimenin birinci harfi o , ikinci harfi l , üçüncü harfi a , dördüncü harfi n , beşinci harfi a , altıncı harfi k , yedinci harfi s , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi z , onuncu harfi l , onbirinci harfi a , onikinci harfi ş , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi k . Başı o sonu k olan 15 harfli kelime.