OLAĞANLAŞMA (TDK)

Olağanlaşmak işi: "... Suat'ın bunca yıl düşman olduğu annesiyle ilişkisinin olağanlaşması o günlerde mi başlamıştır?"- A. İlhan.

Olağanlaşma kelimesi baş harfi O son harfi A olan bir kelime. Başında O sonunda A olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi L , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Ğ , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A . Başı O sonu A olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANNE Nedir?


1 . Çocuğunu dünyaya getiren kadın, ana, valide.
2 . Yavrusu olan dişi hayvan.

BUNCA Nedir?


1 . Epey, çok: "Bunca yıldır soluğum sırtını yakmamış da şimdi yakıyor."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf (bu'nca) Bu kadar, bu denli: "Bunca hakkı var bende. Ben hiç boşar mıyım?"- E. Bener.

DÜŞMAN Nedir?


1 . Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı: "Ben ki dans salonlarına, barlara düşman bir adamımdır."- S. F. Abasıyanık.
2 . Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları: "Her sokak düşmanlarla doluyken o, sevinçli sevinçli şarkı söylüyor."- A. Gündüz.
3 . Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar: "Dostumuza güvenmeyelim de düşmanımıza mı güvenelim?"- B. R. Eyuboğlu.
4 . sıfat Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.).
5 . mecaz Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse: "Ekmek düşmanı."- .
6 . mecaz Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse: "İçki düşmanı."- .

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

İLİŞKİ Nedir?


1 . İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas: "Arkadaşlık ve dostluk şeklinde bile bir ilişki aramadığını kesinlikle anlatacaktı."- H. E. Adıvar.
2 . Bağlantı, temas: "Kar yağınca köylerle ilişki kesildi."- .

OLAĞAN Nedir?


1 . Sık sık olan, olagelen, doğal, tabii, olmadık karşıtı: "Dilimizi doğru yazmak, doğru konuşmak olağan değil, ulusal bir görevdir."- T. Buğra.
2 . Alışılmış olan, normal: "Mutluluğa, bolluğa alışmayacak, bunları olağan görmeyecek insan yoktur."- H. E. Adıvar.

OLAĞANLAŞMA Nedir?

Olağanlaşmak işi: "... Suat'ın bunca yıl düşman olduğu annesiyle ilişkisinin olağanlaşması o günlerde mi başlamıştır?"- A. İlhan.

OLAĞANLAŞMAK Nedir?

Olağan duruma gelmek.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

A A A A L L M N O Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Olağanlaşma,

8 Harfli Kelimeler

Ağalanma,

7 Harfli Kelimeler

Ağlanma, Ağlaşma, Alalama, Alamana, Allanma, Allaşma, Anlaşma, Loğlama, Nallama,

6 Harfli Kelimeler

Ağlama, Ağnama, Allama, Anamal, Anlama, Maşala, Olağan, Onaşma,

5 Harfli Kelimeler

Ağnam, Alman, Almaş, Anlam, Aşama, Molla, Oğlan, Onama, Şaman,

4 Harfli Kelimeler

Ağma, Alan, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anma, Aşma, Lala, Lama, Maaş, Mala, Mana, Mano, Maşa, Mola, Naaş, Oğan, Olma, Onma, Şama, Şano,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ala, Alo, Ama, Ana, Lal, Lam, Lan, Loğ, Loş, Mal, Maş, Nal, Nam, Nom, Oma, Ona, Şal, Şan, Şom,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Al, Am, An, Aş, La, Ol, Om, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.