OKUTMANLIK (TDK)

Okutmanın görevi, lektörlük.

Okutmanlık kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi K , üçüncü harfi U , dördüncü harfi T , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı O sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

LEKTÖR Nedir?


1 . Okutman.
2 . Yayınevlerinde yayımlanması düşünülen eserleri inceleyerek değerlendiren kimse: "Yayınevi on on beş lektörle çalışıp çok daha fazla iş çıkarabiliyor."- H. Taner.

OKUTMA Nedir?

Okutmak işi: "Ertesi gün, onu okutmaya başlayacağını, adam edeceğini müjdeledi."- H. E. Adıvar.

OKUTMAN Nedir?

Üniversitede yabancı dil, Türkçe ve inkılap tarihi gibi ortak, zorunlu dersleri öğretmek için görevlendirilen, uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim elemanı, lektör.

A I K K L M N O T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Komutanlık, Okutmanlık,

8 Harfli Kelimeler

Konulmak, Mantoluk, Okunaklı,

7 Harfli Kelimeler

Kokutma, Komalık, Komutan, Kontluk, Konulma, Mantolu, Noktalı, Okunmak, Okutmak, Okutman, Olunmak, Onulmak,

6 Harfli Kelimeler

Kılmak, Koltuk, Komuta, Konmak, Kontak, Kumalı, Maktul, Mantık, Matlık, Mutlak, Okkalı, Okumak, Okunma, Okutma, Olunma, Onulma, Talkım, Talkın, Tamlık, Tıkmak, Tınmak, Tokalı, Tokluk, Tokmak, Tonluk, Ulantı,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Akont, Alkım, Altık, Altın, Anlık, Antlı, Atmık, Itlak, Kakım, Kalık, Kalım, Kalın, Kalıt, Kanık, Kanıt, Kanlı, Kanto, Katık, Katım, Katkı, Katlı, Kılma, Kıtal, Kokma, Kolan, Komut, Konak, Konma, Konuk, Konum, Konut, Kotan, Kukla, Kulak, Kuman, Kumla, Kutan, Lokma, Lokum,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akut, Alık, Alım, Alın, Altı, Alto, Amut, Anık, Anıt, Anot, Anut, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Atol, Atom, Kamu, Kanı, Kano, Kant, Katı, Kına, Kıta, Klan, Klon, Koka, Koku, Kola, Koma, Kont, Konu, Kota, Kuka, Kula,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alo, Alt, Anı, Ant, Aut, Kak, Kal, Kam, Kan, Kat, Kıl, Kın, Kıt, Kok, Kol, Kom, Kot, Kul, Kum, Kut, Lak, Lam, Lan, Lok, Lot, Mal, Mat, Mut, Nal, Nam, Nom, Not, Oma, Ona, Tak, Tal, Tam, Tan, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, At, La, Ok, Ol, Om, On, Ot, Ta, Tu, Un, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.