OKULLU (TDK)

Bir okula devam eden kimse, öğrenci.

Okullu kelimesi baş harfi O son harfi U olan bir kelime. Başında O sonunda U olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi K , üçüncü harfi U , dördüncü harfi L , beşinci harfi L , altıncı harfi U . Başı O sonu U olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEVAM Nedir?


1 . Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme.
2 . Bir yere belli bir amaçla, gereken zamanlarda gitme: "Devam zorunludur."- .
3 . Ek, parça.
4 . ünlem "Kesme, sürdür" anlamında kullanılan bir söz.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

OKUL Nedir?


1 . Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep: "Daha gelir gelmez, ayağının tozu ile vilayet merkezinin okullarını gezdi."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü: "Okul dağıldı."- .
3 . Ekol.

ÖĞRENCİ Nedir?


1 . Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, talebe, şakirt.
2 . Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse: "Kant'ın öğrencisi."- .
3 . Özel ders alan kimse.

K L L O U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Okullu, Oluklu,

5 Harfli Kelimeler

Kollu,

4 Harfli Kelimeler

Kulu, Okul, Oluk,

3 Harfli Kelimeler

Kol, Kul, Lok, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Ok, Ol,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.