OKULLAŞMA (TDK)

Okullaşmak durumu: "İlimizde okullaşma oranı çok yükseldi."- .

Okullaşma kelimesi baş harfi O son harfi A olan bir kelime. Başında O sonunda A olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi K , üçüncü harfi U , dördüncü harfi L , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A . Başı O sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

OKULLAŞMA Nedir?

Okullaşmak durumu: "İlimizde okullaşma oranı çok yükseldi."- .

OKULLAŞMAK Nedir?


1 . Bir yerde okula giden öğrenci sayısı artmak.
2 . Okul sayısı artmak.

ORAN Nedir?


1 . Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo: "Dini, dili ne olursa olsun her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde korkusuz, güven altında yaşadığı oranda kendini mutlu duyuyordu."- N. Cumalı.
2 . İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
3 . Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
4 . matematik İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı: "Üçün sekize oranı."- .

A A K L L M O U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Koşullama, Okullaşma, Oluklaşma,

8 Harfli Kelimeler

Kullaşma,

7 Harfli Kelimeler

Kollama, Koşulma, Muallak, Oluşmak, Ulaşmak,

6 Harfli Kelimeler

Kaloma, Loşluk, Maşuka, Mualla, Oklama, Okşama, Oluşma, Şallak, Ulamak, Ulaşma,

5 Harfli Kelimeler

Akşam, Alkol, Almak, Almaş, Aşmak, Kalma, Kollu, Komşu, Koşam, Koşma, Koşul, Koşum, Kumaş, Kumla, Lokal, Lokma, Lokum, Makul, Malak, Malul, Maşuk, Molla, Okuma, Olmak, Olmuş, Şakul, Şalak, Ukala, Ulama,

4 Harfli Kelimeler

Akma, Alma, Amal, Aşma, Kala, Kama, Kamu, Kloş, Kola, Koma, Koşa, Koşu, Kula, Kuma, Laka, Lala, Lama, Maaş, Mala, Maşa, Moka, Mola, Okul, Olma, Oluk, Oluş, Şaka, Şama, Ulak, Ulam, Ulaş, Uşak,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alo, Ama, Aşk, Kal, Kam, Kaş, Kol, Kom, Kul, Kum, Kuş, Lak, Lal, Lam, Lok, Loş, Mal, Maş, Muş, Oma, Şak, Şal, Şok, Şom, Şua, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Aş, La, Ok, Ol, Om, Şu,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.