OKSİTLENEBİLİR (TDK)

Oksitlenmeye elverişli olan.

Oksitlenebilir kelimesi baş harfi O son harfi R olan bir kelime. Başında O sonunda R olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi K , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi B , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi R . Başı O sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ELVERİŞLİ Nedir?


1 . Uygun, müsait: "Halim'e içinde bulunduğu zor ve ezici durumdan kurtulmak için bundan daha elverişli bir fırsat çıkmazdı."- A. İlhan.
2 . İşe yarayan, ergonomik.

OKSİT Nedir?

Oksijenin bir element veya kökle birleşmesiyle oluşan madde.

OKSİTLENME Nedir?

Oksitlenmek işi, yükseltgenme.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

B E E K L L N O R S T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Belirtilen, Bisikletli, Kolesterin, Onikitelli, Sibernetik,

9 Harfli Kelimeler

Belirtili, Belirtken, Eksiltili, Elbiselik, Esenlikli, İlineksel, Kesintili, Nitelikli,

8 Harfli Kelimeler

Beklenti, Belirten, Belirtik, Belirtke, Belitken, Bestelik, Birlikte, Bisiklet, Bitkisel, Bitlisli, Elbiseli, Elektron, Esintili, İbretlik, İkitelli, İskerlet, İskitler, Klitoris, Litrelik, Neolitik, Noterlik, Reeskont, Serinlik, Silkinti, Sinekler, Terliksi, Tiroksin,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Belirli, Belirti, Belkili, Benekli, Besinli, Besteli, Bilerek, Biletli, Borikli, Eklenti, Eklesil, Eksilen, Eksilti, Elektro, Elitlik, Eltilik, Enlilik, Erillik, Erinlik, Eristik, Erselik, Esenlik, Esirlik, İbnelik, İlerlek, İletken, İlistir, İlkesel, İrkinti, İskelet, İstekli, İsterik, Kenetli, Kentsel, Kesinti, Kesirli, Kibirli, Kilisli, Kilitli,

6 Harfli Kelimeler

Bellek, Bellik, Benlik, Bereli, Beriki, Bertik, Besili, Beslek, Betili, Bikini, Binlik, Birisi, Birlik, Bistro, Bitkin, Bitler, Bitlis, Bitnik, Boksit, Briket, Ebelik, Ebonit, Ekinti, Ekseri, Eksibe, Ekstre, Elbise, Elenti, Enberi, Eriksi, Eriten, Erotik, Ertesi, Esinti, Eskort, Etilen, Etkili, İbikli, İbiksi, İletki,

5 Harfli Kelimeler

Bekri, Belek, Belen, Belik, Belit, Belki, Belli, Benek, Benli, Beril, Besin, Besni, Beste, Beter, Betik, Beton, Bikes, Bikir, Bilek, Bilet, Bilir, Binek, Biner, Binit, Birli, Bitek, Bitik, Bitki, Bitli, Bloke, Borik, Ebeli, Ekili, Ekler, Ekose, Eksen, Ekser, Eksin, Elbet, Ellik,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Bent, Bere, Beri, Berk, Besi, Beti, Bile, Bili, Bini, Biri, Blok, Boks, Bone, Brik, Brit, Ebet, Ekin, Ekli, Ekol, Eksi, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elli, Elti, Enek, Enik, Enir, Enli, Ense, Erek, Eren, Erik, Eril, Erin, Erke, Eros,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bet, Bin, Bir, Bit, Bok, Bol, Bor, Bot, Bre, Ebe, Eke, Eko, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İri, İrs, İti, Kel, Ker, Kes, Ket, Kil, Kin, Kir, Kit, Kol, Kor, Kot, Leb, Lir, Lok, Lor,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, En, Er, Es, Et, İl, İn, İs, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Ok, Ol, On, Ot, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.