OKSİTLEMEK (TDK)

Oksit durumuna getirmek, oksijenle birleştirmek, yükseltgemek.

Oksitlemek kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi K , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı O sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRLEŞTİRMEK Nedir?

Bir araya getirmek: "Bu müşterek duygu ve anlayış birçok zevkleri birleştirir ve bir topluluk meydana getirirdi."- A. Ş. Hisar.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

OKSİJEN Nedir?

Atom numarası 8, atom ağırlığı 1
6 olan, hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza (simgesi O).

OKSİT Nedir?

Oksijenin bir element veya kökle birleşmesiyle oluşan madde.

YÜKSELTGEME Nedir?

Oksitleme.

YÜKSELTGEMEK Nedir?

Oksitlemek.

E E K K L M O S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Oksitlemek,

9 Harfli Kelimeler

Eksiltmek, Oksitleme,

8 Harfli Kelimeler

Eksilmek, Eksiltme, Eskitmek, Kesilmek, Kesmelik, Kitlemek, Sekitmek,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Ekmeksi, Eksilme, Eskimek, Eskitme, Eteklik, Etkimek, İletmek, İskelet, İskemle, İslemek, İstemek, Kesekli, Kesilme, Mesleki, Metelik, Sekitme, Silkmek,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Emekli, Eskime, Eskimo, Etkime, İletme, İskele, İskete, İsleme, İsteme, Kelime, Kelkit, Kemlik, Keseli, Kesmek, Kesmik, Kestel, Komite, Kostik, Melike, Meslek, Misket, Seklem, Sekmek, Sikmek, Silkme, Silmek, Teklik, Tekmil, Teleks, Temlik, Temsil, Teslim,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekmek, Ekose, Eksik, Elmek, Emlik, Eskil, Eslek, Esmek, Etlik, Etmek, Etsel, İlmek, İmlek, İsmet, İstek, İstem, İtmek, Kelek, Kelem, Keles, Kelik, Kemik, Kesek, Kesel, Kesik, Kesim, Kesit, Keski, Kesme, Kimse, Kitle, Koket, Kolik, Kolit, Komik, Lemis, Liste, Mekik, Melek,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekol, Eksi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Esik, Esim, Eski, Esme, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Etol, İlke, İlme, İsot, İtme, Keke, Kele, Keme, Kese, Kete, Kile, Kilo, Kils, Kist,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Eko, Elk, Eti, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Kes, Ket, Kik, Kil, Kim, Kit, Kok, Kol, Kom, Kot, Lim, Lok, Lot, Met, Mil, Mis, Mit, Ole, Sek, Sel, Sem, Set, Sik, Sim, Sit, Ski, Sol, Som, Tek, Tel, Tem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Es, Et, İl, İm, İs, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ok, Ol, Om, Ot, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.