OKSİJENLEMEK (TDK)


1 . Bir maddenin birleşimine oksijen katmak.
2 . Saçların rengini sulandırılmış oksijenli su ile sarartmak.

Oksijenlemek kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi K , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi J , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı O sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRLEŞİM Nedir?


1 . Birleşme işi.
2 . Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları, inikat.
3 . biyoloji Döllenmek için erkekle dişi hayvanın bir araya gelmesi.

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KATMAK Nedir?


1 . Bir şeyin içine, üstüne veya yanına, niteliğini değiştirmek veya niceliğini artırmak için başka bir şey eklemek, karıştırmak: "Sirkeye su katmak."- .
2 . Bir araya getirmek: "Fadime, bu yavru bolluğu arasında kuzuları çocuklara ve çocukları kuzulara katarak en olgun bir saadet içinde yaşamış."- H. E. Adıvar.
3 . Birlikte göndermek: "Kafileye muhafız katmak."- .
4 . halk ağzında Döllenmeyi sağlamak için erkek hayvanı dişinin yanına salmak.

KATMAK Nedir?


1 - Bir şeyin içine, üstüne ya da yanına, niteliğini değiştirmek ya da niceliğini artırmak için başka bir şey eklemek, karıştırmak, °ilave etmek.
2 - Birlikte göndermek.
3 - Döllenmeyi sağlamak için erkek hayvanı dişinin yanına salmak.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

OKSİJEN Nedir?

Atom numarası 8, atom ağırlığı 1
6 olan, hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza (simgesi O).

OKSİJENLİ Nedir?


1 . Birleşiminde oksijen bulunan.
2 . Oksijenli su ile sarartılmış (saç): "Kadına oksijenli saçın, yaşı gizlemekten ziyade, olduğundan ilerlemiş gösterdiğini anlatamazsınız."- R. H. Karay.

SARA Nedir?

Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarık, tutarak, tutarga, yilbik, epilepsi.

SARARTMA Nedir?


1 . Sarartmak işi.
2 . halk ağzında Cılız ve soluk renkli kimse.

SARARTMAK Nedir?

Rengini sarıya çevirmek, sararmasına yol açmak.

E E E J K K L M N O S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Oksijenlemek,

11 Harfli Kelimeler

Oksijenleme,

10 Harfli Kelimeler

Eksiklenme, Sekilenmek,

9 Harfli Kelimeler

Eniklemek, Esinlemek, İneklemek, Sekilemek, Sekilenme, Sikkeleme,

8 Harfli Kelimeler

Eklenmek, Eksilmek, Enikleme, Esinleme, Esneklik, İnekleme, İslenmek, Kesilmek, Kesinmek, Keskenme, Kesmelik, Nekeslik, Sekileme,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Ekinoks, Eklemek, Eklenme, Ekmeksi, Eksilen, Eksilme, Elenmek, Esenlik, Eskimek, Eslemek, Esnemek, İlenmek, İnlemek, İskemle, İslemek, İslenme, Kekleme, Kesekli, Kesenek, Kesilme, Kesinme, Kimesne, Mesleki, Oksijen, Senelik, Silkmek,

6 Harfli Kelimeler

Ekenek, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Emekli, Enemek, Eskime, Eskimo, Esleme, Esneme, İlenme, İnleme, İskele, İsleme, Kekeme, Keleme, Kelime, Kemlik, Keseli, Kesene, Keskin, Kesmek, Kesmik, Kiklon, Meleke, Melike, Menisk, Mesele, Mesken, Meslek, Sekene, Seklem, Sekmek, Sekmen, Siklon, Sikmek, Silkme, Silmek, Sinmek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekmek, Ekose, Eksen, Eksik, Eksin, Eleji, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Eosen, Eseme, Eskil, Eslek, Esmek, Esnek, İlmek, İmlek, İnmek, İsmen, Jikle, Kelek, Kelem, Keles, Kelik, Kemik, Kesek, Kesel, Kesen, Kesik, Kesim, Kesin, Keski, Kesme, Kimse, Kolej, Kolik, Komik,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekol, Eksi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Ense, Esen, Esik, Esim, Esin, Eski, Esme, İken, İkon, İlke, İlme, İnek, İnme, Jile, Keke, Kele, Keme, Kene, Kese, Kile, Kilo, Kils,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Eko, Elk, İle, İlk, Jel, Jen, Kek, Kel, Kem, Kes, Kik, Kil, Kim, Kin, Kok, Kol, Kom, Lim, Lok, Men, Mil, Mis, Nem, Nim, Nom, Oje, Ole, Ons, Sek, Sel, Sem, Sen, Sik, Sim, Sin, Ski, Sol, Som, Son,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Es, İl, İm, İn, İs, Je, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Ok, Ol, Om, On, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.