OKRAMAK (TDK)

Acıkmış, susamış olan at yiyecek veya su gördüğü zaman kişnemek.

Okramak kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi K , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi K . Başı O sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİŞNEME Nedir?

Kişnemek işi: "Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle / Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle."- Y. K. Beyatlı.

KİŞNEMEK Nedir?

At, bağırır gibi yüksek ses çıkarmak: "Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı / Bir dakika araba yerinde durakladı."- F. N. Çamlıbel.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SUSAM Nedir?


1 . Susamgillerden, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki (Sesamum indicum).
2 . Bu bitkinin yağ çıkarılan, öğütülerek tahin elde edilen ve simit vb.nin üzerine serpilen küçük sarımtırak tohumu.
3 . Süsen.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YİYECEK Nedir?


1 . Yenmeye elverişli olan her şey: "İçkiden yiyeceğe kadar her şeyi gemilere bu müessese temin ederdi."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat Yenebilen.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A A K K M O R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Okramak,

6 Harfli Kelimeler

Karmak, Korkma, Markka, Okrama,

5 Harfli Kelimeler

Akkor, Akmak, Aroma, Kakao, Kakma, Karma, Kokma, Komar, Makak, Makro, Marka, Rakam, Ramak,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akma, Akor, Amor, Arak, Arka, Arma, Kaka, Kama, Kara, Karo, Koka, Koma, Kora, Krom, Mark, Moka, Okar, Okka, Orak, Roka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ama, Ara, Ark, Kak, Kam, Kar, Kok, Kom, Kor, Mor, Oma, Ora, Ram, Rom,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, Ok, Om, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.