OKLUKİRPİ (TDK)

Kemirgenlerden, kirpiye benzeyen, uzun dikenleri olan bir hayvan (Hystrix cristatus).

Oklukirpi kelimesi baş harfi O son harfi İ olan bir kelime. Başında O sonunda İ olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi K , üçüncü harfi L , dördüncü harfi U , beşinci harfi K , altıncı harfi İ , yedinci harfi R , sekizinci harfi P , dokuzuncu harfi İ . Başı O sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZEYEN Nedir?

Bir benzetmede niteliğini benzetmeden alan, nitelikçe zayıf olan.

DİKEN Nedir?


1 . Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu vb. bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri: "Gül dikeni. Kirpinin dikenleri."- .
2 . Bu çıkıntıları çok olan bitki.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KEMİRGEN Nedir?

Kesici dişleri çok iyi gelişmiş olan (hayvan).

KEMİRGENLER Nedir?

Tavşan, kobay, kirpi, sıçan ve kunduz gibi köpek dişleri olmayan ve kesici dişleri iyi gelişmiş memeliler takımı, kemiriciler.

KİRPİ Nedir?

Kirpigillerden, uzunluğu 25-
30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus).

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

K K L O P R U İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Kiplik, Kirpik, Klorik, Korluk,

5 Harfli Kelimeler

İplik, Kiril, Kirli, Kirpi, Kolik, Kopil, Kopuk, Korku, Koruk, Kriko, Kroki, Lirik, Lopur, Okluk,

4 Harfli Kelimeler

İlik, Kilo, Klik, Klip, Klor, Koku, Koli, Koru, Kulp, Okul, Okur, Oluk, Olur, Piko, Pili, Puro, Rulo, Rupi,

3 Harfli Kelimeler

İki, İlk, İri, Kik, Kil, Kip, Kir, Kok, Kol, Kor, Kul, Kup, Kur, Lir, Lok, Lop, Lor, Lup, Pik, Pil, Pir, Pul, Rol, Rop,

2 Harfli Kelimeler

İl, İp, Ki, Ok, Ol, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.