ODUNSU (TDK)


1 . Odunu andıran, oduna benzeyen, odun gibi, odunumsu.
2 . mecaz Kaba, iri, heybetli.

Odunsu kelimesi baş harfi O son harfi U olan bir kelime. Başında O sonunda U olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi D , üçüncü harfi U , dördüncü harfi N , beşinci harfi S , altıncı harfi U . Başı O sonu U olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZEYEN Nedir?

Bir benzetmede niteliğini benzetmeden alan, nitelikçe zayıf olan.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HEYBE Nedir?


1 . At, eşek vb. binek hayvanlarının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba.
2 . Omza geçirilebilen tek gözlü bir tür çanta.

HEYBET Nedir?


1 - Korku ve saygı uyandıran görünüş, °mehabet.
2 - (Yapı olarak) Büyüklük, ululuk, °azamet.

HEYBETLİ Nedir?


1 . Görünüşü korku ve saygı uyandıran: "Heybetli adam."- .
2 . Büyük, ulu, azametli: "Biz onların yorgun ve durgun bile olsa düzgün ve heybetli hâllerini görüyorduk."- A. Ş. Hisar.

KABA Nedir?


1 . Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı: "Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Taneleri iri: "Kaba çakıl."- .
3 . Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse): "Kaba, hantal, şivesiz, bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar."- R. H. Karay.
4 . Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli: "Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum."- H. R. Gürpınar.
5 . isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.
6 . mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü: "Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı."- O. C. Kaygılı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ODUN Nedir?


1 - Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç.
2 - Anlayışsız ve kaba (kimse).

D N O S U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Odunsu,

4 Harfli Kelimeler

Odun, Sunu,

3 Harfli Kelimeler

Don, Dun, Ons, Son,

2 Harfli Kelimeler

Do, Od, On, Su, Un, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.