ODUNLAŞMAK (TDK)


1 . Bitkiler odun durumuna gelmek.
2 . mecaz Kabalaşmak.

Odunlaşmak kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi D , üçüncü harfi U , dördüncü harfi N , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı O sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

KABA Nedir?


1 . Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı: "Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Taneleri iri: "Kaba çakıl."- .
3 . Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse): "Kaba, hantal, şivesiz, bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar."- R. H. Karay.
4 . Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli: "Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum."- H. R. Gürpınar.
5 . isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.
6 . mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü: "Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı."- O. C. Kaygılı.

KABALA Nedir?


1 . Doğaüstü varlıklarla ilişki kurma sanatı.
2 . din b. (***) Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağıza geçen din buyruklarının, İbrani felsefesinin ve efsane yazılarının tamamı.
3 . din b. (***) Bu öğretinin yandaşlarının tamamı. kabala (II) zarf, ticaret Arapça ®ab¥le Götürü, toptan.

KABALAŞMA Nedir?

Kabalaşmak işi.

KABALAŞMAK Nedir?


1 . Kaba bir duruma gelmek, irileşmek.
2 . Kabalık etmek, görgü ve incelikten yoksun söz söylemek.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ODUN Nedir?


1 - Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç.
2 - Anlayışsız ve kaba (kimse).

A A D K L M N O U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Donuklaşma, Odunlaşmak,

9 Harfli Kelimeler

Odunlaşma,

8 Harfli Kelimeler

Dolanmak, Dolaşmak, Doluşmak, Nakşolma,

7 Harfli Kelimeler

Anadolu, Dokunma, Dolamak, Dolanma, Dolaşma, Dolukma, Doluşma, Domalan, Donamak, Kodaman, Kodlama, Konulma, Konuşma, Koşulma, Kumanda, Kuşanma, Oklanma, Okşanma, Okuldaş, Olunmak, Oluşmak, Onaşmak, Onulmak, Ulanmak, Ulaşmak, Unlamak,

6 Harfli Kelimeler

Dalmak, Dokuma, Dolama, Dolmak, Dolmuş, Donama, Donmak, Kaloma, Kandaş, Koldaş, Mandal, Maşuka, Oklama, Okşama, Okunma, Olanak, Olunma, Oluşma, Onamak, Onaşma, Onulma, Şamdan, Ulamak, Ulanma, Ulaşma, Unlama,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Akman, Akşam, Alkan, Almak, Alman, Almaş, Anlak, Anlam, Anmak, Aşmak, Dalak, Dalan, Dalaş, Dalma, Damak, Damal, Damla, Dolak, Dolam, Dolma, Dolum, Doluş, Donam, Donlu, Donma, Donuk, Duman, Duşak, Kalan, Kalma, Kaman, Kanal, Kanma, Kaşan, Kolan, Komşu, Kondu, Konma, Konum,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adaş, Akma, Alan, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anka, Anma, Aşma, Dama, Dana, Dank, Doku, Dolu, Duka, Duma, Kala, Kama, Kamu, Kana, Kano, Klan, Klon, Kloş, Kola, Koma, Konu, Koşa, Koşu, Kula, Kuma, Laka, Lama, Loda, Maaş, Mala,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Ala, Alo, Ama, Ana, Aşk, Dal, Dam, Dok, Don, Dua, Dul, Dun, Duş, Kal, Kam, Kan, Kaş, Kod, Kol, Kom, Kul, Kum, Kuş, Lak, Lam, Lan, Lok, Loş, Mal, Maş, Muş, Nal, Nam, Nom, Oda, Oma, Ona, Şad,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, Aş, Do, La, Od, Ok, Ol, Om, On, Şu, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.