ODAKLAYICI (TDK)

Alıcısının çalıştırılması sırasında odaklamayı gerçekleştiren alıcı yönetmeni yardımcısı.

Odaklayıcı kelimesi baş harfi O son harfi I olan bir kelime. Başında O sonunda I olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi D , üçüncü harfi A , dördüncü harfi K , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi Y , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I . Başı O sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALICI Nedir?


1 . Kendisine bir şey gönderilen (kimse).
2 . Satın almak isteyen (kimse), müşteri.
3 . isim, fizik Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren aygıt: "Radyo alıcısı."- .
4 . isim, fizik Almaç.
5 . isim, sinema, TV (***) Kamera.
6 . isim, halk ağzında Azrail.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

ODAK Nedir?


1 . Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak.
2 . mecaz Herhangi bir düşüncede, nitelikte olan kimselerin kaynağı veya bir şeyin toplandığı, yoğunlaştığı yer, mihrak: "Herkesin ilgisini çeken bir odak olmaktan mutluluk duyardı."- M. Uyguner.

ODAKLAMA Nedir?

Odaklamak işi.

SIRASINDA Nedir?

Gerekince, yerinde ve zamanında.

YARDIM Nedir?


1 . Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet: "Bu, bir ricada bulunacak, bir yardım isteyecek sandı."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri.
3 . Etki: "Otların üstünde, ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgârın da yardımıyla öğleye kadar kurudu."- N. Cumalı.
4 . Bağış, iane.

YARDIMCI Nedir?


1 . Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver, asistan: "Savcı yardımcısı, bütün savcı yardımcıları gibi, zeki bir adamdı."- H. Taner.
2 . sıfat Yardımı olan (şey, nesne): "Vücut yapısı da onun güldürücülüğünde ayrı bir yardımcı unsurdu."- H. Taner.

YÖNETME Nedir?

Yönetmek işi.

YÖNETMEN Nedir?


1 . Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör.
2 . sinema, tiyatro Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik vb. ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan kimse, rejisör.

A A C D I I K L O Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Odaklayıcı,

8 Harfli Kelimeler

Odacılık, Oyacılık,

7 Harfli Kelimeler

Adaylık, Adcılık, Cadılık, Dayaklı, Dayılık, Kalaycı, Kolayca, Kolaycı, Kolayda,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Adacık, Adacyo, Adaklı, Akılcı, Alaycı, Ayaklı, Ayılık, Cakalı, Dalcık, Dalıcı, Dayalı, Daylak, Dolayı, Ilıcak, Kalıcı, Kıyacı, Kocalı, Kolacı, Lakacı, Ocaklı, Odacık, Odalık, Olacak, Yakalı, Yakıcı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Adalı, Akıcı, Alıcı, Ayıcı, Aylak, Aylık, Cıdak, Dalak, Dalya, Dayak, Dılak, Dolak, Dolay, Ilıca, Kalay, Kalcı, Kalya, Kolay, Layık, Odacı, Odalı, Oyacı, Oyalı, Yalak, Yılık, Yılkı, Yolak,

4 Harfli Kelimeler

Acyo, Adak, Aday, Adcı, Adıl, Adlı, Akıl, Aklı, Alay, Aldı, Alık, Ayak, Ayal, Ayık, Ayla, Aylı, Ayol, Cadı, Caka, Cıda, Cılk, Dayı, Ilık, Kadı, Kala, Kaya, Kayı, Kıya, Kıyı, Koca, Kola, Laka, Loca, Loda, Ocak, Odak, Olay, Yaka, Yakı, Yalı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ada, Aka, Akı, Ala, Alo, Aya, Ayı, Cık, Dal, Dok, Kal, Kay, Kıl, Kod, Kol, Koy, Lak, Lok, Oda, Oya, Yad, Yak, Yal, Yıl, Yok, Yol,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Ay, Do, La, Od, Ok, Ol, Oy, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.