ODAKÖLÇER (TDK)

Fotoğraf objektiflerinin ve merceklerin odak uzaklığını ölçen ve sapınçlarını belirleyen aygıtı, °fokometre.

Odakölçer kelimesi baş harfi O son harfi R olan bir kelime. Başında O sonunda R olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi D , üçüncü harfi A , dördüncü harfi K , beşinci harfi Ö , altıncı harfi L , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi R . Başı O sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

BELİ Nedir?

Evet.

FOTOĞRAF Nedir?


1 . Çeşitli araç ve malzeme kullanarak görüntüyü özel bir yüzey üzerinde sabitleme.
2 . Bu yöntemle aktarılarak çoğaltılan resim, foto: "Bir de yadigâr olmak üzere fotoğraf bıraktı."- Ö. Seyfettin.

MERCEK Nedir?

İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, adese, lens.

OBJE Nedir?

Nesne: "Şimdi bunlar sırf müzelik birer obje olarak duruyorlar."- H. Taner.

OBJEKTİF Nedir?


1 . Nesnel: "Olayları elden geldiğince objektif bir şekilde vermeye özen gösterirdi."- H. Taner.
2 . isim, fizik Fotoğraf makinesi, mikroskop, dürbün vb. optik aletlerle cisimlerden gelen ışınları alıp ekran üzerine yansıtan mercek veya mercek sistemi: "Örtümün aralığında objektifin bebeksiz gözü bakıyor."- F. R. Atay.

ODAK Nedir?


1 . Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak.
2 . mecaz Herhangi bir düşüncede, nitelikte olan kimselerin kaynağı veya bir şeyin toplandığı, yoğunlaştığı yer, mihrak: "Herkesin ilgisini çeken bir odak olmaktan mutluluk duyardı."- M. Uyguner.

ÖLÇEN Nedir?

Karmaşık önermenin doğruluk değerini gösteren denklem.

SAPINÇ Nedir?


1 . Özel bir görevin normal sonucuna ulaşmasına engel olan sapıklık, aberasyon.
2 . gök bilimi Işık hızının sonlu olmasından dolayı bir gök cisminin görünen konumu ile gerçek konumu arasındaki fark, aberasyon.
3 . gök bilimi Bir mercek, ayna veya optik dizgenin odaklama özelliklerindeki yanlış, aberasyon.

UZAK Nedir?


1 . Yakın olmayan yer: "Fazla uzağa gitme."- .
2 . sıfat Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Mualla, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa.
3 . sıfat Arada çok zaman bulunan: "Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez."- .
4 . sıfat Eli, gücü veya hükmü yetişmez: "O böyle işlerden pek uzaktır."- .
5 . sıfat İhtimali az olan: "Ben bu işi çok uzak görüyorum."- .
6 . sıfat Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi! Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa.

A D E K L O R Ç Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Çördek, Kolera, Kölçer,

5 Harfli Kelimeler

Çaker, Çokal, Çolak, Çorak, Çökel, Çörek, Dekar, Dekor, Dolak, Dolar, Dölek, Kader, Kadro, Koral, Loder, Ödlek, Ölçek, Ölçer, Ördek,

4 Harfli Kelimeler

Akçe, Akor, Çare, Çark, Delk, Derç, Derk, Dreç, Ekol, Kale, Kare, Karo, Klor, Kola, Kora, Köle, Köre, Kral, Lake, Loça, Loda, Odak, Okar, Orak, Oral, Ökçe, Örek, Roda, Roka, Röle,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Ark, Çak, Çal, Çar, Çek, Çok, Çor, Çöl, Dal, Dar, Dek, Dok, Döl, Eda, Eko, Ela, Elk, Erk, Kaç, Kal, Kar, Kel, Ker, Koç, Kod, Kol, Kor, Kör, Lak, Lok, Lor, Lök, Oda, Ole, Ora, Öke, Örk, Rol,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ak, Al, Ar, Çe, De, Do, Ek, El, Er, Ke, La, Le, Od, Ok, Ol, Öç, Öd, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.