ODACILIK (TDK)


1 . Odacı olma durumu.
2 . Odacının görevi, hademelik.

Odacılık kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi D , üçüncü harfi A , dördüncü harfi C , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı O sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

HADEME Nedir?

Odacı: "Saat on birde hademe çayını ve iki çöreğini getirdi."- S. F. Abasıyanık.

HADEMELİK Nedir?

Hademe olma durumu veya hademenin görevi, odacılık.

ODACI Nedir?

Resmî kuruluşlarda, iş yerlerinde, temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, hizmetli, hademe, müstahdem: "Şişman odacı sahanlıkta bir daha gözüktü."- E. E. Talu.

A C D I I K L O Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Odacılık,

7 Harfli Kelimeler

Adcılık, Cadılık,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Akılcı, Dalcık, Dalıcı, Ilıcak, Kalıcı, Kocalı, Kolacı, Ocaklı, Odacık, Odalık,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Alıcı, Cıdak, Dılak, Dolak, Ilıca, Kalcı, Odacı, Odalı,

4 Harfli Kelimeler

Adcı, Adıl, Adlı, Akıl, Aklı, Aldı, Alık, Cadı, Cıda, Cılk, Ilık, Kadı, Koca, Kola, Loca, Loda, Ocak, Odak,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Alo, Cık, Dal, Dok, Kal, Kıl, Kod, Kol, Lak, Lok, Oda,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Do, La, Od, Ok, Ol,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.