OBURLUK (TDK)

Obur olma durumu: "Tekaüt olduktan sonra doktorlara inat oburluğa, nargileye bir nihayet vermemişti."- Ö. Seyfettin.

Oburluk kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi B , üçüncü harfi U , dördüncü harfi R , beşinci harfi L , altıncı harfi U , yedinci harfi K . Başı O sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOKTOR Nedir?


1 . Hekim.
2 . Bir fakülteyi veya bir yüksekokulu bitirdikten sonra belli bir bilim dalında en yükseköğrenim basamağına vardığını, geçirdiği özel sınavla ve başarılı bir eserle gösterenlere verilen akademik unvan.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İNAT Nedir?


1 . Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim: "Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir."- T. Buğra.
2 . Birine karşı çıkma, karşı düşünce ileri sürme: "İddia kızışmış, âdeta inat hâlini almıştı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat, halk ağzında İnatçı.

NARGİLE Nedir?

Tömbeki denilen bir cins tütünün dumanının sudan geçirilerek içilmesini sağlayan araç: "Sağdan soldan nargile gurultularının yükseldiği işitiliyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

NİHAYET Nedir?


1 - Son.
2 - Sonunda.
3 - -den başka bir şey değil.

OBUR Nedir?

Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse).

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

B K L O R U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Obruklu, Oburluk,

6 Harfli Kelimeler

Borulu,

5 Harfli Kelimeler

Boklu, Boruk, Buruk, Kubur, Kurul, Obruk, Oluru,

4 Harfli Kelimeler

Blok, Bolu, Boru, Buru, Klor, Koru, Kulu, Kuru, Obur, Okul, Okur, Oluk, Olur, Rulo, Uruk,

3 Harfli Kelimeler

Bok, Bol, Bor, Bul, Kol, Kor, Kul, Kur, Lok, Lor, Rol, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Bu, Ok, Ol, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.