OBSTRÜKSİYON (TDK)

Engelleme.

Obstrüksiyon kelimesi baş harfi O son harfi N olan bir kelime. Başında O sonunda N olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi B , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi R , altıncı harfi Ü , yedinci harfi K , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Y , onbirinci harfi O , onikinci harfi N . Başı O sonu N olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ENGEL Nedir?


1 . Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap: "Bürokratik engelleri ortadan kaldıracak bir formül aradık ve bulduk."- H. Taner.
2 . Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır düzenek, bariyer.
3 . Herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, bariyer.
4 . Kara yollarının kenarlarına yapılan korkuluk, bariyer.
5 . spor Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken tahta düzenek, bariyer.

ENGELLEME Nedir?


1 . Engellemek işi.
2 . ruh bilimi İstek, gereksinim veya bir davranışın belli bir sonuca ulaşmasının önlenmesi.
3 . Siyasi kuruluşlar vb.nde tartışma yöntemlerinin bütün imkânlarından yararlanılarak kanunların tartışılmasını ve oylanmasını düzenli bir biçimde önlemek, geciktirmek amacıyla yapılan girişimler, obstrüksiyon.

B K N O O R S S T Y Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Obstrüksiyon,

8 Harfli Kelimeler

İskorbüt,

7 Harfli Kelimeler

İskonto, Kosinüs, Oksiyür, Orkinos, Robotik,

6 Harfli Kelimeler

Bistro, Boksit, Boykot, Korist, Kübist, Otobüs, Sinyor, Siroko, Toksin, Tribün, Türbin,

5 Harfli Kelimeler

Borik, Korno, Koton, Kürit, Kütin, Oksit, Oniks, Oosit, Orion, Orkit, Robot, Rosto, Sinüs, Sirto, Sorit, Sorti, Tokyo, Tonik, Torik, Triko, Türki,

4 Harfli Kelimeler

Boks, Bono, Brik, Brit, Brüt, Büro, Büst, İkon, İsot, İyon, İyot, Kist, Koni, Kont, Koro, Kort, Kron, Kros, Kürt, Nüks, Obüs, Rint, Risk, Sirk, Skor, Stok, Stor, Süit, Trio, Trok, Trük, Türk, Tüyo, Ünik, Yont,

3 Harfli Kelimeler

Bin, Bir, Bit, Bok, Bor, Bot, Boy, Bük, İrs, Kin, Kir, Kit, Kor, Kot, Koy, Kür, Küs, Küt, Not, Ons, Rot, Sik, Sin, Sis, Sit, Ski, Son, Sos, Soy, Süs, Süt, Tik, Tin, Tok, Ton, Tor, Tos, Toy, Tün, Tür,

2 Harfli Kelimeler

İn, İs, İt, Ki, Nü, Ok, On, Ot, Oy, Si, Ti, Ün, Üs, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.