OBJEKTİVİZM (TDK)

Nesnelcilik.

Objektivizm kelimesi baş harfi O son harfi M olan bir kelime. Başında O sonunda M olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi B , üçüncü harfi J , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi V , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z , onbirinci harfi M . Başı O sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

NESNE Nedir?


1 . Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje: "Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil."- S. M. Alus.
2 . dil bilgisi Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç: ""Ali bir kitap almış" cümlesinde "kitap" nesnedir."- .
3 . felsefe Öznenin dışında kalan her konu, obje: "Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş."- S. Birsel.

NESNEL Nedir?


1 . Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı.
2 . mecaz Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, afaki, objektif.
3 . felsefe Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif.

NESNELCİ Nedir?

Nesnelcilik yanlısı olan, objektivist.

NESNELCİLİK Nedir?

Öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm.

B E J K M O T V Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Objektivizm,

6 Harfli Kelimeler

Bitevi, Bitmek, Komite, Mevzii, Motive, Tombik, Vizite,

5 Harfli Kelimeler

Betik, Betim, Bezik, Bitek, Bitik, Bitim, Bitki, Bitme, Emzik, İmbik, İtmek, İvmek, Kombi, Mebiz, Mevki, Mevzi, Mikoz, Mitoz, Otizm, Teizm, Temiz, Tevki, Tevzi,

4 Harfli Kelimeler

Beti, Bezm, Ekim, Ekti, Emik, Etik, Etki, Ezik, İbik, İkiz, İtki, İtme, İvme, İzbe, Kimi, Kivi, Komi, Mevt, Obez, Obje, Ojit, Tike, Veto, Vize, Zeki, Zevk,

3 Harfli Kelimeler

Bej, Bek, Bet, Bez, Bit, Biz, Bok, Bom, Bot, Boz, Eko, Eti, İki, İti, Jet, Kem, Ket, Kez, Kim, Kit, Kom, Kot, Kov, Koz, Met, Mit, Oje, Tek, Tem, Tez, Tik, Tim, Tiz, Tok, Toz, Zem, Zom,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, Em, Et, Ev, İm, İt, İz, Je, Ke, Ki, Me, Mi, Ok, Om, Ot, Te, Ti, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.