Başında olan 21 kelime var. OĞ ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde oğ olan kelimeler listesine ya da sonu oğ ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

OĞLAKLAMAK, OĞLANCILIK, OĞULLANMAK

9 Harfli Kelimeler

OĞLAKLAMA, OĞULDURUK, OĞULLANMA

8 Harfli Kelimeler

OĞLANCIK, OĞLANEVİ

7 Harfli Kelimeler

OĞLANCI, OĞULCUK, OĞULLUK, OĞULSUZ, OĞUZELİ, OĞUZLAR

6 Harfli Kelimeler

OĞULLU, OĞUZCA

5 Harfli Kelimeler

OĞLAK, OĞLAN

4 Harfli Kelimeler

OĞAN, OĞUL, OĞUZ


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

OĞLANCILIK

 1. [isim] Erkeklerin kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunma durumu, lutilik, kulamparalık

OĞULLANMAK

 1. [nsz] Arılar, oğul durumuna gelmek

OĞLAKLAMAK

 1. [nsz] Keçi, yavrulamak

OĞULDURUK

 1. [isim] Döl yatağı

OĞULLANMA

 1. [isim] Oğullanmak işi veya durumu

OĞLAKLAMA

 1. [isim] Oğlaklamak işi

OĞLANEVİ

 1. [isim] Evlilikte erkek tarafı, erkekevi
  • "Bir gün kız, bir gün oğlanevinde iki gün sürecekti düğün." (Necati Cumalı)

OĞLANCIK

 1. [isim] Küçük oğlan çocuk
  • "Onu sıvası dökük, iki göz evinde kınalı saçlı, çipil oğlancığını severken görmeli." (Nezihe Meriç)

OĞUZELİ
...
OĞULCUK

 1. [isim] Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
 2. Döllenmiş yumurtacığın gelişmeye başladığı andan dölüt olmasına kadar geçen süredeki adı, rüşeym, embriyo
 3. Bitki tohumlarında bir kökçük ile bir filizcikten oluşan ana bölüm

OĞULLUK

 1. [isim] Oğul olma durumu
  • "Oğulluk görevini yerine getirmiyor."
 2. Üvey oğul

OĞLANCI

 1. [isim] Kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunan erkek, luti, kulampara

OĞULSUZ

 1. [sıfat] Oğlu olmayan
 2. [zarf] Oğlu olmadan
  • "O, oğulsuz yaşardı da atsız yaşamazdı." (Yahya Kemal)

OĞUZLAR
...
OĞUZCA
...
OĞULLU

 1. [sıfat] Oğlu olan

OĞLAN

 1. [isim] Erkek çocuk
  • "Biraz sonra oğlan da doğrulup kızın karşısına geçti." (Osman Cemal Kaygılı)
 2. Yetişkin erkek
  • "Yakışıklı, erkek güzeli olmaya aday bir oğlandı." (Tarık Buğra)
 3. İskambil kâğıtlarında genç erkek resimli kâğıt, bacak, vale
 4. Cinsel bakımdan erkeklerin zevkine hizmet eden sapık erkek

OĞLAK

 1. [isim] Keçi yavrusu

OĞUL

 1. [isim] Erkek evlat
  • "Ertesi günü kardeşimin büyük oğlu geldi." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Bazı kelimelerin anlamını pekiştirmek için kullanılan bir söz
  • "Hinoğluhin."
 3. Bir ana arıyla birlikte kovandan ayrılan, yeni yetişmiş arı topluluğu
  • "Oğul arısı."
 4. [ünlem] Yaşlı kimselerin genç erkeklere söylediği bir seslenme sözü
  • "Bu su onu da devirir oğul!" (Sait Faik Abasıyanık)

OĞAN
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü