NUMARACI (TDK)

Yalan dolanla iş gören (kimse), düzenbaz, hileci.

Numaracı kelimesi baş harfi N son harfi I olan bir kelime. Başında N sonunda I olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi U , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi A , yedinci harfi C , sekizinci harfi I . Başı N sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOLAN Nedir?

yalan dolan.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENBAZ Nedir?

Hile yoluyla aldatan, hile yapan.

GÖREN Nedir?

Görmek eylemini yapan.

HİLE Nedir?


1 . Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika: "Gayet basit bir hile ile, saflığından istifade ederek işi başardı."- R. H. Karay.
2 . Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma: "Bu sütte hile var."- .

HİLECİ Nedir?

Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr.

YALAN Nedir?


1 . Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır: "Yalanı en güzel kullanmış olanlar eski şarklılardır."- A. Haşim.
2 . sıfat Uydurma.

A A C I M N R U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Numaracı,

6 Harfli Kelimeler

Acınma, Anamur, Anırma, Arınma, Murana, Numara,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Aracı, Canım, Irama, Macar, Macun, Manca, Rumca, Umacı,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Acun, Acur, Aman, Amca, Anam, Anca, Anma, Arma, Cana, Cuma, Cura, Mana, Marn, Maun, Nara, Raca, Ruam, Umar, Uran,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Cam, Can, Car, Ira, Nam, Nar, Nur, Ram, Rum, Run, Uca,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Ar, Ra, Un, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.