NONFİGÜRATİF (TDK)

İnsanı, hayvan ve tabiat ögelerini işlemeyen (sanat), betisiz (sanat).

Nonfigüratif kelimesi baş harfi N son harfi F olan bir kelime. Başında N sonunda F olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi F , beşinci harfi İ , altıncı harfi G , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi F . Başı N sonu F olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BETİSİZ Nedir?

İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif (sanat).

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

İŞLEME Nedir?


1 - İşlemek eylemi.
2 - İnce ve süslü el işi, °nakış.
3 - Herhangi bir konuyu ele alarak inceleme.
4 - İnce ve süslü işlenmiş.
5 - Bir filmdeki gizli görüntüyü ortaya çıkarmak için, gümüş bromürlü tabakanın laboratuvarda çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilmesi.

TABİ Nedir?


1 - Bağımlı.
2 - Bağlı2.

A F F G N N O R T Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Nonfigüratif,

9 Harfli Kelimeler

Figüratif,

8 Harfli Kelimeler

Organtin,

7 Harfli Kelimeler

Figüran, İnfirat, Rafting,

6 Harfli Kelimeler

Fanfin, Fangri, Forint, Girift, Grafit, Granit, İftira, İntani, İntifa, İrtifa, İtiraf, Natron, Rating,

5 Harfli Kelimeler

Afoni, Anüri, Argon, Fagot, Fanti, Figan, Figür, Fitin, Frigo, Gitar, İfrat, İfrit, İftar, İngin, İntan, İrfan, İroni, İtina, Narin, Natür, Organ, Rafit, Ringa, Tango, Tanin, Tarif, Tiran, Tonga, Torna, Trafo,

4 Harfli Kelimeler

Afif, Anif, Anot, Aort, Argo, Arif, Fani, Fino, Font, Fora, Fota, Gani, Gato, İfna, İfta, İnan, İnat, İnti, İrat, İrin, İtfa, Nafi, Naif, Nato, Nota, Onar, Onat, Oran, Orta, Rant, Rina, Ring, Rint, Rota, Tifo, Trio, Ürat,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ani, Ant, Ari, Art, Ati, Fan, Far, Fin, Fit, Fon, Füg, Gaf, Gar, Gri, Gün, Gür, İfa, İni, İri, İta, İti, Nan, Nar, Not, Ona, Ora, Org, Raf, Rot, Tan, Tar, Tin, Ton, Tor, Tüf, Tün, Tür,

2 Harfli Kelimeler

Af, An, Ar, At, Fa, İn, İt, Nü, Of, On, Ot, Ra, Ta, Ti, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.