NOKTRÜN (TDK)

İçli, duygulu, romantik içerikli, özgürce bestelenmiş müzik parçası.

Noktrün kelimesi baş harfi N son harfi N olan bir kelime. Başında N sonunda N olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi R , altıncı harfi Ü , yedinci harfi N . Başı N sonu N olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BESTE Nedir?

Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü: "Belki hâlâ o besteler çalınır / Gemiler geçmeyen bir ummanda."- Y. K. Beyatlı.

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

DUYGULU Nedir?

Duygusu, duyarlığı çok olan, kolay duygulanan, içli, hassas: "Bizi kapıda yumuşak, içli, duygulu bir kadın karşıladı."- H. Taner.

İÇERİK Nedir?


1 . Bir şeyin içinde bulunanların bütünü, muhteva, mazruf: "Eğitimin yalnız yöntemlerini değil, içeriğini de gözden geçirmek, düzeltmek gerekmektedir."- .
2 . Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü.
3 . Bir kelimenin veya kavramın anlamı.
4 . ruh bilimi Herhangi bir ruhsal süreç veya düşünsel işlevi oluşturan ögelerin bütünü.
5 . sıfat, mantık Bir cümle veya yargıda açıkça söylenmemekle birlikte var olduğu anlaşılabilen, zımni.

İÇERİKLİ Nedir?

Herhangi bir niteliği, özelliği içeren, muhtevalı: "Bilimsel içerikli bir yazı"- .

İÇLİ Nedir?


1 . İçi dolu (taneli sebze veya kuru yemiş).
2 . mecaz Kolay duygulanıp incinen, duygulu, hassas, hisli: "Annem evlatlarının bu kayıtsızlığına karşı içli bir hâlde günden güne fazla üzülüyor ve bitiyordu."- Y. K. Beyatlı.
3 . mecaz Duygulandıran, etkili: "Denize uzanan demir iskelenin ucuna gidip içli şiirler okurduk birbirimize."- H. Taner.

MÜZİK Nedir?


1 . Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki: "Müzik eğitimi."- .
2 . Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması: "Bu akşam güzel bir müzik dinledik."- .

ÖZGÜRCE Nedir?

Özgür bir biçimde, özgürcesine.

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

ROMANTİK Nedir?


1 . Romantizm akımından olan yazar: "Romantikler düş güçleriyle insanın mutluluk sınırlarını araştırırken, kendi açılarından gerçekçiydiler."- N. Cumalı.
2 . sıfat Davranışlarında duygu ve coşkunun aşırı ölçüde etkisi bulunan: "Kardeşimin hayatında oynadığınız rol sizi romantik bir insan gibi bana gösterdi."- H. E. Adıvar.
3 . sıfat Romantizm ile ilgili: "Romantik sanat istek ile istenç arasındaki çatışamadan doğar."- M. C. Anday.

K N N O R T Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Kont, Kort, Kron, Kürt, Trok, Trük, Türk,

3 Harfli Kelimeler

Kor, Kot, Kür, Küt, Not, Rot, Tok, Ton, Tor, Tün, Tür,

2 Harfli Kelimeler

Nü, Ok, On, Ot, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.