NOKTALAMAK (TDK)


1 . Nokta koymak.
2 . Yazıda noktalama işaretlerini yerli yerine koymak: "Yazınızı iyi noktalamadınız."- .
3 . mecaz Sona erdirmek, bitirmek: "Tartışmayı kendisi noktalamak istiyordu."- T. Buğra.

Noktalamak kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı N sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTİRME Nedir?

Bitirmek işi, itmam, mezuniyet.

BİTİRMEK Nedir?


1 . Bitmesini sağlamak, sona erdirmek, tüketmek, tamamlamak, sonuçlandırmak: "Bu işi sonuna kadar bitirmek lazım."- P. Safa.
2 . Güçsüz düşürmek, bitkin duruma getirmek, yormak: "Onu en çok bitiren Filistin, Irak cepheleri oldu."- A. Gündüz.
3 . Onulmaz duruma getirmek, mahvetmek: "Yetişir koştuğum aşkın peşi sıra / Bitirdi beni bu içki, bu kumar."- C. S. Tarancı.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

ERDİRMEK Nedir?

Ermesini sağlamak, ermesine yol açmak: "Sen korkusuz, güçlü, hâkim oldukça ata / Atın seni erdirecek her saltanata."- E. B. Koryürek.

İŞAR Nedir?

Yazı ile bildirme.

İŞARET Nedir?


1 - İm.
2 - Belirti, gösterge, °alamet.
3 - El, yüz hareketleriyle gösterme.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KOYMA Nedir?

Koymak işi.

KOYMAK Nedir?


1 - Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleştirmek.
2 - Eklemek, katmak.
3 - (Bedeni) Bir yere yerleştirmek, dokunmak.
4 - (Bir kimseyi, hayvanı) Bir yere kapatmak.
5 - Bir kimseyi bir kimseye bırakmak, emanet etmek.
6 - Bırakmak, terk etmek.
7 - Bir kimseyi işe yerleştirmek, birine iş sağlamak.
8 - Bırakmak.
9 - (Para için) Biriktirmek; yatırmak.
10 - (İmza, tarih, adres) Yazmak. 1
1 - Uyulması gereken kuralları saptamak, ortaya çıkarmak. 1
2 - Etkilemek, dokunmak. 1
3 - (Bütçede) Bir şey ya da kimse için kullanmayı belirlemek, ayırmak. 1
4 - Pişmesi, ısınması için yemeği vb.'yi ocağın üzerine yerleştirmek. 1
5 - Bir kimseyi bir şey yerine koymak, onu öyle görmek.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

NOKTA Nedir?


1 . Çok küçük boyutlarda işaret, benek.
2 . Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.
3 . Yer: "Köşkten çıktık ve bahçenin her noktasını uzun uzun durup konuşarak dolaştık."- A. Haşim.
4 . Konu, konu ile ilgili önemli bölüm: "Genç adam, o noktada alaka uyandırıcı bir şey keşfetmiş gibiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Nöbetçi bulunan yer: "Orada polis noktası var."- .
6 . Nöbetçi, gözcü, bekçi: "O yokuşun başındaki küçücük karakolun her gece çıkardığı noktayı unutuyorsunuz."- Ö. Seyfettin.
7 . mecaz Sınır, derece, radde: "Savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada..."- .
8 . dil bilgisi Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.).
9 . matematik Hiçbir boyutu olmayan işaret.
10 . spor Orta nokta.

NOKTALAMA Nedir?


1 . Noktalamak işi.
2 . sinema, TV (***) Bir filmin çekim, sahne, ayrım, bölüm vb. parçalarını birbirinden ayırmakta kullanılan işlemlerin bütünü.

NOKTALAMAK Nedir?


1 . Nokta koymak.
2 . Yazıda noktalama işaretlerini yerli yerine koymak: "Yazınızı iyi noktalamadınız."- .
3 . mecaz Sona erdirmek, bitirmek: "Tartışmayı kendisi noktalamak istiyordu."- T. Buğra.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

YERİNE Nedir?


1 . Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere: "Bana haftalık yerine gündelik ver."- R. N. Güntekin.
2 . Başkasının adına: "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Alegori.

YERLİ Nedir?


1 . Taşınamayan, başka yere götürülemeyen: "Yerli dolap. Yerli sedir."- .
2 . Belli bir bölgede yetişen, otokton: "Yerli muz. Yerli meyve."- .
3 . Yurt içinde yapılan veya bir yurdun kendine özgü niteliklerini taşıyan: "Yerli halıları gördüm, koyu sıcak kırmızılarla diri maviler ağır basıyordu."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Bir yerin ilk sakini olan, otokton.
5 . isim Oturduğu bölgede doğup büyüyen, ataları da orada yaşamış olan kimse: "Ben buranın yerlisiyim, siz yabancı ve belki de geçicisiniz."- R. H. Karay.

A A A K K L M N O T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Noktalamak,

9 Harfli Kelimeler

Katlanmak, Konaklama, Noktalama, Notalamak,

8 Harfli Kelimeler

Aklanmak, Anlatmak, Atlanmak, Kanatmak, Kanlamak, Katlamak, Katlanma, Koklatma, Kotlamak, Notalama, Okkalama, Oklanmak, Otalamak, Otlanmak, Tanlamak,

7 Harfli Kelimeler

Aklamak, Aklanma, Almanak, Anlamak, Anlatma, Atanmak, Atlamak, Atlanma, Kanamak, Kanatma, Kanlama, Katlama, Koklama, Kotlama, Lokanta, Oklamak, Oklanma, Otalama, Otlamak, Otlanma, Takanak, Tanlama,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Alakok, Anamal, Anlama, Atamak, Ataman, Atanma, Atlama, Atomal, Atonal, Kalkan, Kalkma, Kalmak, Kaloma, Kaltak, Kanaat, Kanama, Kanata, Kanmak, Katana, Katmak, Katman, Konmak, Kontak, Oklama, Olanak, Onamak, Otamak, Otlama, Takmak, Tokmak,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Akmak, Akman, Akont, Alaka, Alkan, Almak, Alman, Anlak, Anlam, Anmak, Atama, Atmak, Kakao, Kakma, Kalak, Kalan, Kalma, Kaman, Kanal, Kanat, Kanka, Kanma, Kanto, Katma, Kokma, Kolan, Konak, Konma, Kotan, Lokma, Makak, Makat, Makta, Malak, Manat, Manto, Matla, Monat,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akma, Alan, Alma, Alto, Amal, Aman, Anal, Anam, Anka, Anma, Anot, Atak, Atma, Atol, Atom, Kaka, Kala, Kama, Kana, Kano, Kant, Klan, Klon, Koka, Kola, Koma, Kont, Kota, Laka, Lama, Lata, Lota, Mala, Malt, Mana, Mano, Moka, Mola, Mont,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alo, Alt, Ama, Ana, Ant, Ata, Kak, Kal, Kam, Kan, Kat, Kok, Kol, Kom, Kot, Lak, Lam, Lan, Lok, Lot, Mal, Mat, Nal, Nam, Nom, Not, Oma, Ona, Tak, Tal, Tam, Tan, Tok, Tol, Ton,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, At, La, Ok, Ol, Om, On, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.