NOKTALI (TDK)

Nokta konmuş olan, üstünde noktalar olan: "Kırmızı noktalı basma."- .

Noktalı kelimesi baş harfi N son harfi I olan bir kelime. Başında N sonunda I olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi I . Başı N sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASMA Nedir?


1 . Basmak işi.
2 . Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua.
3 . İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun.
4 . Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş: "O güne kadar bir okka üzüm, bir arşın basma almamış idim."- M. Ş. Esendal.
5 . sıfat Bu kumaştan yapılan: "Üzerine basma bir elbise ile örme bir ceket giymişti."- P. Safa.
6 . jeoloji Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı.
7 . sıfat Basılmış, matbu.
8 . halk ağzında Gübre, tezek.

NOKTA Nedir?


1 . Çok küçük boyutlarda işaret, benek.
2 . Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.
3 . Yer: "Köşkten çıktık ve bahçenin her noktasını uzun uzun durup konuşarak dolaştık."- A. Haşim.
4 . Konu, konu ile ilgili önemli bölüm: "Genç adam, o noktada alaka uyandırıcı bir şey keşfetmiş gibiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Nöbetçi bulunan yer: "Orada polis noktası var."- .
6 . Nöbetçi, gözcü, bekçi: "O yokuşun başındaki küçücük karakolun her gece çıkardığı noktayı unutuyorsunuz."- Ö. Seyfettin.
7 . mecaz Sınır, derece, radde: "Savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada..."- .
8 . dil bilgisi Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.).
9 . matematik Hiçbir boyutu olmayan işaret.
10 . spor Orta nokta.

NOKTALI Nedir?

Nokta konmuş olan, üstünde noktalar olan: "Kırmızı noktalı basma."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

A I K L N O T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Noktalı,

6 Harfli Kelimeler

Talkın, Tokalı,

5 Harfli Kelimeler

Akont, Altık, Altın, Anlık, Antlı, Itlak, Kalın, Kalıt, Kanıt, Kanlı, Kanto, Katlı, Kıtal, Kolan, Kotan, Nokta, Oktan, Otlak, Tanık, Tonla,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Aklı, Alık, Alın, Altı, Alto, Anık, Anıt, Anot, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Atol, Kanı, Kano, Kant, Katı, Kına, Kıta, Klan, Klon, Kola, Kont, Kota, Lota, Nato, Nota, Olta, Onat, Takı, Talk, Tanı, Tank, Toka,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alo, Alt, Anı, Ant, Kal, Kan, Kat, Kıl, Kın, Kıt, Kol, Kot, Lak, Lan, Lok, Lot, Nal, Not, Ona, Tak, Tal, Tan, Tık, Tın, Tok, Tol, Ton,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, At, La, Ok, Ol, On, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.