NOKTACILIK (TDK)

Resimde tonların bölünmesini yan yana renkli noktalarla göstererek ışığın titreşimini daha iyi yansıtmak isteyen sanat anlayışı.

Noktacılık kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi C , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı N sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAYIŞ Nedir?


1 . Anlama işi, telakki: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç.
2 . Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.
3 . Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
4 . Hoş görme, hâlden anlama.
5 . Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜNME Nedir?


1 . Bölünmek işi.
2 . biyoloji Hücrelerin, belli bir büyüklüğe ulaştığında eşit bölümlere ayrılıp çoğalması.
3 . spor Yarışta toplu olarak koşarken birbirinden ayrılma.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

NOKTA Nedir?


1 . Çok küçük boyutlarda işaret, benek.
2 . Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.
3 . Yer: "Köşkten çıktık ve bahçenin her noktasını uzun uzun durup konuşarak dolaştık."- A. Haşim.
4 . Konu, konu ile ilgili önemli bölüm: "Genç adam, o noktada alaka uyandırıcı bir şey keşfetmiş gibiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Nöbetçi bulunan yer: "Orada polis noktası var."- .
6 . Nöbetçi, gözcü, bekçi: "O yokuşun başındaki küçücük karakolun her gece çıkardığı noktayı unutuyorsunuz."- Ö. Seyfettin.
7 . mecaz Sınır, derece, radde: "Savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada..."- .
8 . dil bilgisi Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.).
9 . matematik Hiçbir boyutu olmayan işaret.
10 . spor Orta nokta.

RENKLİ Nedir?


1 . Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan: "Havaya renkli fişekler atıyordu."- P. Safa.
2 . mecaz Neşeli, canlı, ilgi çekici: "Renkli bir toplantı."- . "Aşırı renkli ve hareketli ise onu yolculukla dengeleyin, frenleyin."- H. Taner.
3 . mecaz Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse): "Renkli bir politikacı."- .
4 . isim, sinema Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.

RESİM Nedir?


1 - Varlıkların, doğa görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb.üzerinde yapılan biçimleri.
2 - Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat.
3 - Fotoğraf2.
4 - Kimi eşyadan ve kimi işlerden alınan vergi.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

TİTREŞİM Nedir?


1 . Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz, vibrasyon, rezonans.
2 . Bir noktanın gözün göremeyeceği kadar kısaca kımıldanışı, ihtizaz.

YANSITMAK Nedir?


1 . Işık, ses, görüntü vb.ni geri göndermek, yansımasını sağlamak, aksettirmek: "Ayna ışığı yansıtır. Kubbe sesi yansıtır."- .
2 . mecaz İletmek, duyurmak, aktarmak: "Palyaço, yaşamın sorunlarını lafsız, az lafla, ukalalığa kaçmadan yansıtmak durumundadır."- H. Taner.

A C I I K K L N O T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Noktacılık,

8 Harfli Kelimeler

Otacılık, Tanıklık,

7 Harfli Kelimeler

Altıncı, Anıklık, Kakıntı, Kalıntı, Kanıtlı, Katıklı, Katılık, Katkılı, Kınacık, Kocalık, Kolancı, Noktacı, Noktalı, Ocaklık, Tıkanık,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Akılcı, Akıncı, Akıntı, Alıntı, Anılık, Anıtlı, Atkılı, Ilıcak, Kalıcı, Kancık, Kancıl, Kılcan, Kınalı, Kıtlık, Kocalı, Kolacı, Kontak, Ocaklı, Okkalı, Oltacı, Takılı, Talkın, Tıkalı, Tokalı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Aklık, Akont, Alıcı, Altık, Altın, Anlık, Antlı, Atıcı, Atılı, Canlı, Conta, Ilıca, Itlak, Kalcı, Kalık, Kalın, Kalıt, Kanık, Kanıt, Kanlı, Kanto, Katık, Katkı, Katlı, Kılık, Kınık, Kınlı, Kıtal, Kıtık, Kolan, Konak, Kotan, Lonca, Nokta, Oktan, Otacı, Otlak, Tanık,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Aklı, Alık, Alın, Altı, Alto, Anık, Anıt, Anot, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Atol, Cılk, Ilık, Kanı, Kano, Kant, Katı, Kına, Kıta, Klan, Klon, Koca, Koka, Kola, Kont, Kota, Loca, Lota, Nato, Nota, Ocak, Okka, Olta, Onat, Onca, Takı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Alo, Alt, Anı, Ant, Can, Cık, Kak, Kal, Kan, Kat, Kıl, Kın, Kıt, Kok, Kol, Kot, Lak, Lan, Lok, Lot, Nal, Not, Ona, Tak, Tal, Tan, Tık, Tın, Tok, Tol, Ton,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, At, La, Ok, Ol, On, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.