NOHUDİ (TDK)


1 . Nohut rengi.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Üstünde daima saz rengi, hardal rengi ... nohudi renklerde veya bunları andıran bir renkte bir esvabı ... vardı."- A. Ş. Hisar.

Nohudi kelimesi baş harfi N son harfi İ olan bir kelime. Başında N sonunda İ olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi O , üçüncü harfi H , dördüncü harfi U , beşinci harfi D , altıncı harfi İ . Başı N sonu İ olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUNLAR Nedir?

Bu zamirinin çokluk biçimi: "Bunlar, diyorum, bu saydığım şeyler nedir?"- M. Ş. Esendal.

DAİMA Nedir?

Her vakit, sürekli olarak: "Onlar daima bir macera ararlar."- Ö. Seyfettin.

HARDAL Nedir?


1 . Turpgillerden, 100-150 cm yükseklikte, sarı çiçekli, deriyi yakıcı nitelikte olan ve tohumu hekimlikte kullanılan, tadı acı ve bir yıllık bir bitki (Brassica nigra).
2 . Bu tohumun toz durumuna getirilmiş veya sirke ile karıştırılarak yapılmış macunu: "Sofra hardalı."- .

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

NOHUDİ Nedir?


1 . Nohut rengi.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Üstünde daima saz rengi, hardal rengi ... nohudi renklerde veya bunları andıran bir renkte bir esvabı ... vardı."- A. Ş. Hisar.

NOHUT Nedir?


1 . Baklagillerden, ana yurdu Akdeniz kıyıları olan, birleşik telek yapraklı, çiçekleri sarımtırak renkte, tanesi baklamsı, bol nişastalı bir bitki (Cicer arietinum).
2 . Bu bitkinin yuvarlak tanesi.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

D H N O U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Nohudi,

5 Harfli Kelimeler

Hindu,

4 Harfli Kelimeler

Huni, Odun,

3 Harfli Kelimeler

Din, Don, Dun, Hin, Hun, Nuh, Udi,

2 Harfli Kelimeler

Do, Hu, İn, Od, Oh, On, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.