NOBELYUM (TDK)

Atom numarası 10
2 olan radyoaktif element (simgesi No).

Nobelyum kelimesi baş harfi N son harfi M olan bir kelime. Başında N sonunda M olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi O , üçüncü harfi B , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi Y , yedinci harfi U , sekizinci harfi M . Başı N sonu M olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATOM Nedir?


1 . Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
2 . halk ağzında Yaprakları üst üste sarılı topak marul.
3 . felsefe Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

ELEMENT Nedir?

Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde: "Grafit ve elmas, karbon elementinin iki değişik biçimidir."- .

NUMARA Nedir?


1 . Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.
2 . Ölçü: "Ayakkabısının numarasını gizliyor."- .
3 . Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı.
4 . Öğrenciye verilen not: "Ben ki coğrafya derslerinde daima tam numara almış bir zabitim."- R. N. Güntekin.
5 . Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı.
6 . mecaz Eğlendirici oyunlardan her biri: "Bu numaralar da olmasa yazlık bahçelerin tadı olmayacak."- B. Felek.
7 . argo Hile, düzen, dalavere, yalan: "İlkin bütün bunların bir emperyalizm numarası olduğunu söyleyerek kesin bir karşı tavır koydu."- M. Mungan.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

RADYOAKTİF Nedir?

Işınetkin.

B E L M N O U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Nobelyum,

5 Harfli Kelimeler

Bemol, Boylu, Boyun, Melon, Melun, Oylum,

4 Harfli Kelimeler

Blum, Bolu, Bone, Noel, Onlu, Onum, Oyum, Oyun,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Bey, Bol, Bom, Boy, Bul, Bun, Leb, Ley, Men, Mey, Nem, Ney, Nom, Ole, Yel, Yem, Yen, Yol, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Be, Bu, El, Em, En, Ey, Le, Me, Ne, Ol, Om, On, Oy, Un, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.