NİZAMSIZLIK (TDK)


1 . Nizamsız olma durumu, düzensizlik, tertipsizlik: "Ben hem müfrit hem mutedil olmak isterim, azami bir nizamsızlıkta azami bir nizam ararım."- P. Safa.
2 . Tüzüğe aykırılık.

Nizamsızlık kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı N sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYKIRI Nedir?


1 . Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir: "Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir."- Anayasa.
2 . Çapraz, ters.
3 . Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal.
4 . mecaz Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen: "Burası Ankara'ya iki günöte, ana yollardan aykırı küçük bir kasabaydı."- R. H. Karay.
5 . matematik Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan.

AYKIRILIK Nedir?

Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet: "Aykırılıkların, ayrıksılıkların ahlak değerlerine dönüşebilmesi bence imkânsız."- S. İleri.

AZAMİ Nedir?


1 . En çok, en üst, en büyük, en yüksek (derece, nicelik), maksimum, maksimal.
2 . matematik Maksimum.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENSİZ Nedir?


1 . Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam: "Düzensiz nüfus artışı sadece yoksulluğu artırmaya yarıyor."- H. Taner.
2 . Sistemsiz.

DÜZENSİZLİK Nedir?

Düzensiz olma durumu, tertipsizlik, intizamsızlık, nizamsızlık: "Ne kadar alışılsa da düzensizlik insana üzüntü verir."- M. Ş. Esendal.

İSTER Nedir?


1 . Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum.
2 . bağlaç Cümledeki görevleri aynı olan kelimelerin ayrı ayrı her birinin başına getirilerek herhangi birinin onanmasında sakınca olmadığını anlatan bir söz: "İster gitsin ister kalsın."- .

İSTERİ Nedir?

Histeri.

MUTEDİL Nedir?


1 . Ilımlı: "O, tarafsızlığın mutedil duygularından ziyade taraftarlığın şiddetli hırslarından zevk alırdı."- A. Ş. Hisar.
2 . coğrafya Ilıman.

MÜFRİT Nedir?

Aşırı.

NİZA Nedir?

Çekişme, hırlaşma, bozuşma, kavga.

NİZAM Nedir?


1 . Düzen: "Evin nizamında Türk kadınlarının vakur zarafeti göze çarpar."- O. S. Orhon.
2 . Kural: "Şimdi, eski sıralar bozuldu, yeni sıralar, yeni nizamlar gelinceye kadar böyle olacak!"- M. Ş. Esendal.

NİZAMSIZ Nedir?


1 . Düzensiz, tertipsiz.
2 . Tüzüğe aykırı.

NİZAMSIZLIK Nedir?


1 . Nizamsız olma durumu, düzensizlik, tertipsizlik: "Ben hem müfrit hem mutedil olmak isterim, azami bir nizamsızlıkta azami bir nizam ararım."- P. Safa.
2 . Tüzüğe aykırılık.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

TERTİP Nedir?


1 . Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama.
2 . Düzenleniş, sıralanış biçimi, kombinasyon: "Mutfağın yeni tertibi güzel olmuş."- .
3 . Düzenleme: "Bu zat, propagandayı tertip ve idareye memur imiş."- Atatürk.
4 . tıp (***) Doktorun hastaya verdiği ilaç düzeni.
5 . Dizgi.
6 . mecaz Hile, düzen, komplo.
7 . askerlik Askere alınma dönemi.

TERTİPSİZ Nedir?


1 . Dağınık, düzene konmamış, düzensiz.
2 . Savruk, dağınık, intizamsız (kimse).
3 . zarf Düzensiz bir biçimde.

TERTİPSİZLİK Nedir?

Tertipsiz olma durumu.

A I I K L M N S Z Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Nizamsızlık,

10 Harfli Kelimeler

İmansızlık, İzansızlık,

8 Harfli Kelimeler

İmkansız, Kalımsız, Nizamsız, Sıkılmaz,

7 Harfli Kelimeler

Akılsız, Alımsız, Anızlık, Azıksız, Azınlık, Ilınmak, Isınmak, İmansız, İmzasız, İnkısam, İzansız, Kılınma, Kınasız, Kısılma, Kısınma, Kızılma, Mazılık, Nizamlı, Sakınım, Sakızlı, Salınım, Sıkılma, Sıkınma,

6 Harfli Kelimeler

Anılık, Anızlı, Askılı, Azıklı, Ikınma, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Isınma, İmanlı, İmzalı, İzanlı, Kansız, Kılsız, Kınalı, Kınsız, Mıskal, Mızıka, Mikalı, Miskal, Nazizm, Salkım, Sazlık, Sınmak, Sızmak, Zamklı, Zamsız,

5 Harfli Kelimeler

Alkım, Anlık, Ansız, Asılı, Asklı, Aslık, Azılı, Azlık, Ilıma, Islak, Islık, İkmal, İlzam, İmalı, İmkan, İmsak, İnzal, İskan, İslam, Kalım, Kalın, Kamil, Kanlı, Kasım, Kaslı, Kasnı, Kazıl, Kazım, Kılma, Kımıl, Kımız, Kınlı, Kısım, Kısma, Kısmi, Kızan, Kızıl, Kızma, Klima, Lakin,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Akil, Akim, Akis, Aklı, Akli, Aksi, Alık, Alım, Alın, Alim, Amil, Amin, Anık, Anız, Asık, Asıl, Asım, Asil, Askı, Asli, Azık, Azil, Azim, Aziz, Ilık, Ilım, Isıl, Isın, Iska, İkaz, İkna, İlam, İlan, İlmı, İmal, İman, İmla,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Ali, Anı, Ani, Ası, Asi, Ask, Azı, Isı, İka, İla, İlk, İma, İsa, Kal, Kam, Kan, Kas, Kaz, Kıl, Kın, Kız, Kil, Kim, Kin, Lak, Lam, Lan, Laz, Lim, Mai, Mal, Mas, Mil, Mis, Nal, Nam, Nas, Naz,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, As, Az, İl, İm, İn, İs, İz, Ki, La, Mi, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.