NİTROSELÜLOZ (TDK)

Kâğıt yapımında kullanılan, pamuk veya odun hamuru biçimindeki selüloz üzerine nitrik ve sülfürik asit karışımının etkimesiyle elde edilen selülozun nitrat esteri.

Nitroselüloz kelimesi baş harfi N son harfi Z olan bir kelime. Başında N sonunda Z olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi O , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi Ü , onuncu harfi L , onbirinci harfi O , onikinci harfi Z . Başı N sonu Z olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASİT Nedir?

Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve bileşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli bileşik, °hamız.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ESTER Nedir?

Oksijenli asitler ile alkollerin aralarından bir su molekülü ayrılması sonucunda verdikleri madde.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

ETKİME Nedir?

Etkimek işi, tesir.

HAMUR Nedir?


1 . Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu.
2 . Kâğıtta tür, nitelik.
3 . sıfat İyi pişmemiş (ekmek ve hamur işleri).
4 . mecaz Öz, asıl, maya.

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

KARIŞIM Nedir?


1 . Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey.
2 . kimya İki veya daha çok maddenin kimyasal tepkimeye girmeden bir araya gelmesi, mahlut.

NİTRAT Nedir?

Nitrik asit tuzu.

ODUN Nedir?


1 - Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç.
2 - Anlayışsız ve kaba (kimse).

PAMUK Nedir?


1 . Ebegümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium).
2 . Bu bitkinin tohumlarının çevresinde oluşmuş ince, yumuşak tellerin adı.
3 . Bu tellerin işlenmiş biçimi: "Yaraya pamuk koydu."- .
4 . sıfat Bu bitkinin işlenmiş biçiminden yapılmış: "Pamuk iplik. Pamuk bez."- .
5 . Yere serili halı, kilim vb. yaygıların üzerinde oluşan, uçuşabilen toz kümecikleri, hav.

SELÜLOZ Nedir?

Bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü oluşturan kâğıt, yapay ipek ve patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan bir karbonhidrat (C6H10O5).

SÜLFÜRİK Nedir?

Sülfürle ilgili.

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPIM Nedir?


1 . Yapma işi, inşa, imal, konstrüksiyon.
2 . Ham maddeyi el veya makine ile işleyerek mal üretme, imal.
3 . biyoloji Özümleme.
4 . sinema, TV (***) Bir filmin çevrilmesi veya bir radyo, televizyon programının hazırlanması için gerekli çalışmaların tümü ve bu çalışmaların ürünü, prodüksiyon.

E L L N O O R S T Z Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Nitroselüloz,

8 Harfli Kelimeler

Selüloit,

7 Harfli Kelimeler

Selülit, Selüloz, Sterlin,

6 Harfli Kelimeler

Ozonür, Ritüel, Silüet, Soneri, Steril, Sterol, Süline, Süreli, Süzeni, Tellür, Telsiz, Tensil, Tenzil, Terzil, Tinsel, Tolüen, Üniter, Üzenti, Zillet,

5 Harfli Kelimeler

Ensiz, Eroin, Ersiz, Erzin, Etsiz, İllet, İrsen, İster, İzole, Lento, Linet, Liret, Liste, Litre, Lizol, Lünet, Nesil, Nesir, Nezir, Nitel, Noter, Olein, Oosit, Orion, Orlon, Ortez, Ortoz, Rezil, Rosto, Rotil, Rozet, Senir, Senit, Serin, Setir, Sezon, Sille, Sinle, Siren, Siroz,

4 Harfli Kelimeler

Elit, Elli, Elti, Enir, Enli, Eril, Erin, Eros, Esin, Esir, Etil, Etli, Etol, İlle, İsot, Lens, Liet, Lise, Lolo, Lort, Lüle, Nesi, Nezt, Nite, Noel, Otel, Ozon, Reis, Rest, Rint, Rize, Roze, Sent, Seri, Sert, Sezi, Sezü, Silo, Sine, Site,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İrs, Lir, Lor, Lot, Net, Not, Ole, Ons, Ret, Rol, Rot, Sel, Sen, Ser, Set, Sin, Sit, Siz, Sol, Son, Süt, Tel, Ten, Ter, Tez, Tin, Tiz, Tol, Ton, Tor, Tos, Toz, Tül, Tün, Tür, Üre, Üst, Zen,

2 Harfli Kelimeler

El, En, Er, Es, Et, İl, İn, İs, İt, İz, Le, Ne, Nü, Ol, On, Ot, Re, Se, Si, Te, Ti, Ün, Üs, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.