NİTRATLAŞMA (TDK)

Organik maddelerin nitrat durumuna dönüşmesi.

Nitratlaşma kelimesi baş harfi N son harfi A olan bir kelime. Başında N sonunda A olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A . Başı N sonu A olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖNÜ Nedir?

Dönme, dönüş, °devir.

DÖNÜŞ Nedir?


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

DÖNÜŞME Nedir?


1 . Dönüşmek işi, tahavvül.
2 . dil bilgisi Benzeşme.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

NİTRAT Nedir?

Nitrik asit tuzu.

ORGANİK Nedir?


1 . Organlarla ilgili, uzvi.
2 . mecaz Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan: "Ne ki organik bütünlüğü ve büyüklüğü kalmamıştı."- S. Ayverdi.
3 . mecaz Canlı, güçlü (ilişki): "Yaşadığı dünyada gerçekliklerle olan organik bağlantısını tümüyle yitirmiştir."- S. İleri.

A A A L M N R T T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Nitratlaşma,

9 Harfli Kelimeler

İnatlaşma, Şartlanma,

8 Harfli Kelimeler

Antlaşma, Şarlatan, Şartlama, Tarlatan, Taşlanma, Taşlatma, Tatlanma,

7 Harfli Kelimeler

Anlaşma, Anlatma, Arlanma, Atlanma, Atlatma, Maranta, Marinat, Şarlama, Talimar, Talimat, Tamanit, Tamirat, Tanlama, Taranma, Taratma, Taşlama,

6 Harfli Kelimeler

Alarma, Amiral, Anamal, Anarşi, Anlama, Aranma, Araşit, Aratma, Ataman, Atanma, Atlama, İmalat, İnşaat, Manita, Mantar, Marina, Martin, Maşala, Matara, Mitral, Nitrat, Şamani, Şamata, Tantal, Tarama, Tartma, Tatmin,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Alman, Almaş, Anlam, Arama, Arami, Artma, Aşama, Aşari, Aşina, Atama, Atari, İnşat, İrşat, İşmar, İtaat, Latin, Liman, Manat, Mania, Manti, Maral, Matla, Milat, Mirat, Naşir, Şaman, Şamar, Şamil, Şimal, Şiran, Talan, Talaş, Talim, Tamir, Taraş, Tarla, Taşma, Taşra, Tatar,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alim, Alma, Amal, Aman, Amil, Amin, Amir, Amit, Anal, Anam, Anma, Arma, Aşar, Aşir, Aşma, Ataş, Atma, İlam, İlan, İmal, İman, İmar, İmla, İnal, İnam, İnat, İnşa, İrat, İşar, Lain, Lama, Lata, Lira, Maaş, Mail, Main, Mala, Mali, Malt,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ala, Ali, Alt, Ama, Ana, Ani, Ant, Ara, Ari, Arş, Art, Ata, Ati, İla, İma, İta, Lam, Lan, Lim, Lir, Mai, Mal, Maş, Mat, Mil, Mir, Mit, Nal, Nam, Nar, Nim, Niş, Ram, Şal, Şan, Şat, Şia, Tal, Tam,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, Ar, Aş, At, İl, İm, İn, İş, İt, La, Mi, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.