NİTELİKSİZLİK (TDK)

Niteliksiz olma durumu, kalitesizlik.

Niteliksizlik kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı N sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KALİTE Nedir?

Nitelik: "Saatin kalitesi, kurgu mekanizmasında yani zembereğindedir."- H. Taner.

KALİTESİZ Nedir?

Niteliksiz: "Ne kadar orta malı, kalitesiz tartışmalar yaptığınızın farkında mısınız?"- H. Taner.

KALİTESİZLİK Nedir?

Niteliksizlik.

NİTELİKSİZ Nedir?


1 . Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz.
2 . Nitelik bakımından üstün olmayan, kalitesiz.

E K K L L N S T Z İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Niteliksizlik,

10 Harfli Kelimeler

Etkisizlik, Niteliksiz,

9 Harfli Kelimeler

Eksiltili, Etkililik, İkizlilik, İlintisiz, Kesintili, Kinsizlik, Nitelikli,

8 Harfli Kelimeler

Ensizlik, Esintili, Etkinlik, İkitelli, İlintili, İniltili, Kesinlik, Kilitsiz, Nikelsiz, Sekizlik, Siliklik, Silkinti, Sineklik, Tekillik, Tekinsiz, Tikellik, Tilkilik,

7 Harfli Kelimeler

Ekinlik, Eksikli, Eksilti, Ektilik, Elitlik, Eltilik, Enlilik, Eskilik, Etkisiz, Eziklik, İliksiz, İneklik, İstekli, Kesikli, Kesinti, Kilisli, Kilitli, Kinetik, Nikelli, Nikelsi, Nitelik, Sekilik, Sekizli, Selinti, Sililik, Silinti, Sizinki,

6 Harfli Kelimeler

Ekinti, Esinti, Etkili, Ezinti, İkilik, İkitek, İkizli, İletki, İlikli, İliksi, İlinek, İlinti, İlkten, İnilti, İsilik, İzinli, Kelkit, Kellik, Kentli, Keskin, Kilise, Kinsiz, Klinik, Liseli, Netlik, Sekili, Sinlik, Teklik, Teknik, Telkin, Telsiz, Tenkil, Tenkis, Tensik, Tensil, Tenzil, Teskin, Tezlik, Tinsel, Zillet,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eksik, Eksin, Eksiz, Ellik, Ensiz, Eskil, Eskiz, Etkin, Etlik, Etnik, Etsiz, İkili, İleti, İlkel, İlkin, İllet, İstek, İtlik, İzlek, İznik, Kelik, Kelli, Kesik, Kesin, Kesit, Keski, Kilis, Kilit, Kiliz, Killi, Kilsi, Kinik, Kinli, Kitin, Kitle, Liken, Likit, Linet, Liste,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Eksi, Ekti, Elik, Elit, Elli, Elti, Enik, Enli, Esik, Esin, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, Ezik, İken, İkiz, İlik, İlke, İlle, İnek, İnik, İnti, İsli, İtki, İzin, Kent, Kile, Kils, Kist, Klik, Lens, Liet, Link, Lise, Nesi, Nezt,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İti, Kek, Kel, Kes, Ket, Kez, Kik, Kil, Kin, Kit, Net, Sek, Sel, Sen, Set, Sik, Sin, Sit, Siz, Ski, Tek, Tel, Ten, Tez, Tik, Tin, Tiz, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Es, Et, İl, İn, İs, İt, İz, Ke, Ki, Le, Ne, Se, Si, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.