NİTELİKLİLİK (TDK)

Nitelikli olma durumu, kalifikasyon.

Niteliklilik kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı N sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

NİTELİKLİ Nedir?


1 . Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı.
2 . Bir şeye nitelik bakımından üstünlük kazandıran, kaliteli.
3 . Bir şeyi yapabilme niteliğini ve ustalığını kazanmış olan, kalifiye.

E K K L L L N T İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Niteliklilik,

9 Harfli Kelimeler

Etkililik, Nitelikli,

8 Harfli Kelimeler

Etkinlik, İkitelli, İlintili, İlkellik, İniltili, Tekillik, Tikellik, Tilkilik,

7 Harfli Kelimeler

Ekinlik, Ektilik, Elitlik, Ellilik, Eltilik, Enlilik, İlletli, İneklik, Kilitli, Kinetik, Nikelli, Nitelik,

6 Harfli Kelimeler

Ekinti, Etkili, İkilik, İkitek, İletki, İlikli, İlinek, İlinti, İlkten, İnilti, Kelkit, Kellik, Kentli, Klinik, Netlik, Teklik, Teknik, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Ellik, Etkin, Etlik, Etnik, İkili, İleti, İlkel, İlkin, İllet, İtlik, Kelik, Kelli, Kilit, Killi, Kinik, Kinli, Kitin, Kitle, Liken, Likit, Linet, Nikel, Nitel, Tekil, Tekin, Tekli, Telin, Telli, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Ekti, Elik, Elit, Elli, Elti, Enik, Enli, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlik, İlke, İlle, İnek, İnik, İnti, İtki, Kent, Kile, Klik, Liet, Link, Nite, Tein, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İti, Kek, Kel, Ket, Kik, Kil, Kin, Kit, Net, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Et, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.