NİTELİKLİ (TDK)


1 . Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı.
2 . Bir şeye nitelik bakımından üstünlük kazandıran, kaliteli.
3 . Bir şeyi yapabilme niteliğini ve ustalığını kazanmış olan, kalifiye.

Nitelikli kelimesi baş harfi N son harfi İ olan bir kelime. Başında N sonunda İ olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı N sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYIRT Nedir?

Fark: "Ününün, sinemamıza getirdiği özel duyarlığın ayırdında bile değildi."- S. İleri.

BAKIM Nedir?


1 . Bakma işi.
2 . Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: "Bahçe bakım ister."- .
3 . Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

KALİFİYE Nedir?

Nitelikli.

KALİTE Nedir?

Nitelik: "Saatin kalitesi, kurgu mekanizmasında yani zembereğindedir."- H. Taner.

KALİTELİ Nedir?

Nitelikli: "Bari bundan sonra boş yerlere kaliteli eleman alıp durumu biraz düzeltelim."- H. Taner.

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

NİTELİK Nedir?


1 . Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş."- A. İlhan.
2 . Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.
3 . felsefe Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

USTA Nedir?


1 . Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse.
2 . Zanaat öğreticisi.
3 . Zanaatçılar için unvan: "Üzeyir usta yoldan geçmeyeceğimizi söyledi."- R. H. Karay.
4 . sıfat Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir: "Bunların hepsi de çok güzel sesli ve oyunun en ustaları arasından seçildi."- T. Buğra.
5 . tarih Osmanlı İmparatorluğu'nda saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi.
6 . mecaz Akıl veren veya öğreten kimse: "Kız sana bir hâl olmuş, kim senin ustan?"- R. H. Karay.

ÜSTÜNLÜK Nedir?

Üstün olma durumu, faikiyet, rüçhan, avantaj: "Bunlar kendilerini kıskançlık gibi, üstünlük gibi gençlik hislerine kaptıran hanımlardı."- A. Ş. Hisar.

VASIF Nedir?

Nitelik.

VASIFLI Nedir?

Nitelikli.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

E K L L N T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Nitelikli,

8 Harfli Kelimeler

İkitelli,

7 Harfli Kelimeler

Elitlik, Eltilik, Enlilik, Kilitli, Nikelli, Nitelik,

6 Harfli Kelimeler

Ekinti, Etkili, İletki, İlikli, İlinek, İlinti, İlkten, İnilti, Kentli, Netlik, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Ellik, Etkin, Etlik, Etnik, İkili, İleti, İlkel, İlkin, İllet, İtlik, Kelli, Kilit, Killi, Kinli, Kitin, Kitle, Liken, Likit, Linet, Nikel, Nitel, Tekil, Tekin, Tekli, Telin, Telli, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Ekti, Elik, Elit, Elli, Elti, Enik, Enli, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlik, İlke, İlle, İnek, İnik, İnti, İtki, Kent, Kile, Liet, Link, Nite, Tein, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İti, Kel, Ket, Kil, Kin, Kit, Net, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Et, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.