NİTELENMEK (TDK)

Niteliği belirtilmek, nitelik kazanmak, vasıflanmak.

Nitelenmek kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı N sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRTİ Nedir?


1 . Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane: "Kendinde yaşlılığın en küçük belirtisi yok."- H. Taner.
2 . tıp (***) Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun, hastalığın göstergesi olan durum veya görüntü, araz, semptom, sendrom.

BELİRTİLMEK Nedir?

Belirtme işine konu olmak: "Öldükten sonra övülür, göklere çıkartılır, eşsizliği, benzerliği belirtilir"- H. Taner.

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

KAZANMA Nedir?

Kazanmak işi, edinme.

KAZANMAK Nedir?


1 . Kazanç sağlamak: "Bu beş lirayı bitirmeden ben para kazanmalıyım."- P. Safa.
2 . (nsz) Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek: "Böyle yazılara hiç cevap vermeyiz ve yazı çok ağırsa dava açarak çok defa kazanırız."- B. Felek.
3 . Çıkmak, isabet etmek.
4 . Edinmek, sahip olmak: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.
5 . (nsz) Tutulmak, yakalanmak: "Huy kazanmak."- . "Dert kazanmak."- .
6 . Kendinden yana çekmek: "Bu genç şairin dostluğunu kazanmak için hiçbir külfete katlanmadım."- M. Ş. Esendal.
7 . (-den) Ele geçirmek, fethetmek, kazanç sağlamak: "Düşmandan yer kazanmak."- .
8 . Yenmek, galip gelmek: "İşte kesin muharebeyi bu manevi kudret kazanacaktır."- R. E. Ünaydın.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

NİTELİK Nedir?


1 . Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş."- A. İlhan.
2 . Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.
3 . felsefe Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet.

VASIF Nedir?

Nitelik.

VASIFLANMA Nedir?

Nitelenme.

VASIFLANMAK Nedir?

Nitelenmek.

E E E K L M N N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Nitelenmek,

9 Harfli Kelimeler

Etkilenme, İtelenmek, Nitelemek, Nitelenme,

8 Harfli Kelimeler

Enikleme, Etkileme, Etlenmek, İnekleme, İnletmek, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, Kinlenme, Niteleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Eklenti, Ekletme, Element, Elenmek, Eletmek, Enenmek, Eteneli, Etlenme, İlenmek, İletken, İletmek, İnlemek, İnletme, İteleme, İtlenme, Kenetli, Metelik, Metilen, Tekleme, Temenni,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Enemek, Enenme, Etilen, Etkime, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İtenek, Keleme, Kelime, Kement, Kentli, Meleke, Melike, Menent, Minnet, Netlik, Teenni, Tekmil, Teleke, Teleme, Telkin, Temkin, Temlik, Teneke, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Entel, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, İlmek, İmlek, İnmek, İtmek, Kelem, Kenet, Keten, Kitle, Liken, Linet, Melek, Melik, Metil, Metin, Nemli, Nikel, Nimet, Nitel, Tekel, Tekil, Tekin, Tekli, Tekme, Tekne, Telek, Telem,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, İtme, Kele, Keme, Kene, Kent, Kete, Kile, Leke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Lim, Men, Met, Mil, Mit, Nem, Net, Nim, Tek, Tel, Tem, Ten, Tik, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Et, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.