NİTELENDİRMEK (TDK)

Niteliğini belirtmek, nitelik kazandırmak, vasıflandırmak.

Nitelendirmek kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı N sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRTME Nedir?

Belirli kılma, görüş bildirme, tasrih: "Gördüğüm aksaklıklar varsa belirtmemi istediler."- H. Taner.

BELİRTMEK Nedir?

Açıklamak, tebarüz ettirmek: "Üzüntülerini, kırgınlıklarını dudak büküp susarak belirtir."- N. Cumalı.

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

KAZANDIRMA Nedir?

Kazandırmak işi.

KAZANDIRMAK Nedir?

Kazanmasını sağlamak.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

NİTELİK Nedir?


1 . Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş."- A. İlhan.
2 . Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.
3 . felsefe Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet.

VASIF Nedir?

Nitelik.

VASIFLANDIRMA Nedir?

Nitelendirme.

VASIFLANDIRMAK Nedir?

Nitelendirmek: "Bu sözlerimizden dolayı bizi ukalalık veya hocalık taslamakla vasıflandıracaklar olacaktır."- B. Felek.

D E E E K L M N N R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Nitelendirmek,

12 Harfli Kelimeler

Nitelendirme,

11 Harfli Kelimeler

Denetmenlik, Derinletmek,

10 Harfli Kelimeler

Denetilmek, Derinletme, Dertlenmek, Direnilmek, Direnlemek, İrinlenmek, Nemdenetir, Nitelenmek, Tirildemek,

9 Harfli Kelimeler

Delirtmek, Denetilme, Denetimli, Denklenme, Derlenmek, Derletmek, Dertlenme, Dinlenmek, Dinletmek, Direnilme, Direnleme, Diriltmek, Edinilmek, Eritilmek, Etkilenme, İndirtmek, İrdelemek, İrinlenme, İtelenmek, Kilermeni, Kredileme, Medenilik, Nitelemek, Nitelenme, Renklenme, Tirelemek, Tirildeme,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Delirtme, Denenmek, Denetmek, Denetmen, Denilmek, Denkleme, Derilmek, Derinlik, Derlemek, Derlenme, Derletme, Dikeltme, Diklenme, Diktirme, Dilenmek, Dilinmek, Dinelmek, Dinlemek, Dinlenme, Dinletme, Direnmek, Diretmek, Dirilmek, Diriltme, Ditilmek, Edinilme, Edirneli, Endirekt, Enikleme, Erdenlik, Eritilme, Erkenden, Etkileme, Etlenmek, İkilenme, İkiletme, İndirmek, İndirtme,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Delirme, Demetli, Deminki, Demirli, Denemek, Denenme, Denetim, Denetme, Denilme, Denklem, Derilme, Derinti, Derleme, Dikelme, Dikenli, Dikilme, Dilemek, Dilenme, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Dinleti, Direkli, Diremek, Direnim, Direnme, Diretme, Dirilme, Ditilme, Edilmek, Edinmek, Edremit, Eklenme, Eklenti, Ekletme, Ektirme, Element, Elenmek, Eletmek,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demiri, Demlik, Deneme, Denmek, Dereke, Dereli, Derili, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dertli, Dikine, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dimnit, Dineri, Dinmek, Direkt, Direme, Dirlik, Ditmek, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Edinti, Edirne, Ekilme, Ekinti, Ekleme, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Enemek, Enenme,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delme, Demek, Demet, Demin, Demir, Demli, Denek, Denet, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Dikel, Diken, Dikim, Dikit, Dikme, Dikte, Dilek, Dilim, Dilme, Dinek, Dinen, Dinli, Dinme, Direk, Diren, Diril, Dirim, Ditme, Ekili, Eklem, Ekler, Elden, Eleme, Elmek, Emlik,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dert, Dimi, Dine, Dini, Dink, Diri, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, Eti, İde, İki, İle, İlk, İni, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Ket, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Lim, Lir, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Ret, Tek, Tel,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, Et, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.