NİSPİ (TDK)


1 . Birbirine göre (olan), önceki duruma göre: "Bugün hastada nispi bir iyileşme var."- .
2 . felsefe Göreceli: "Zenginlik, fukaralık nispi durumlardır."- .

Nispi kelimesi baş harfi N son harfi İ olan bir kelime. Başında N sonunda İ olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi P , beşinci harfi İ . Başı N sonu İ olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

FUKARALIK Nedir?


1 . Yoksulluk, fakirlik: "Keşke yengem, bizi, fukaralığımızı bu kadar duymadan sevse!"- Y. Z. Ortaç.
2 . Güçsüzlük: "Ne fukaralıktan ne yaşlılığından şikâyet ediyorum."- R. N. Güntekin.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖRECE Nedir?

Bir şeye göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

İYİLEŞME Nedir?

İyileşmek işi.

NİSPİ Nedir?


1 . Birbirine göre (olan), önceki duruma göre: "Bugün hastada nispi bir iyileşme var."- .
2 . felsefe Göreceli: "Zenginlik, fukaralık nispi durumlardır."- .

ÖNCEKİ Nedir?

Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık: "Önceki başkan."- .

N P S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Nispi, Pisin,

4 Harfli Kelimeler

İpsi, Pisi, Sini,

3 Harfli Kelimeler

İni, Pis, Sin,

2 Harfli Kelimeler

İn, İp, İs, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.