NİSPETLİLİK (TDK)

Oranlılık.

Nispetlilik kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi P , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı N sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ORAN Nedir?


1 . Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo: "Dini, dili ne olursa olsun her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde korkusuz, güven altında yaşadığı oranda kendini mutlu duyuyordu."- N. Cumalı.
2 . İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
3 . Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
4 . matematik İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı: "Üçün sekize oranı."- .

ORANLI Nedir?

Kendinde oran bulunan, nispetli, mütenasip, mütevazin.

ORANLILIK Nedir?

Oranlı olma durumu, °nispetlilik.

E K L L N P S T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Eksiltili, Kesintili, Nitelikli,

8 Harfli Kelimeler

Esintili, İkitelli, Nispetli, Pintilik, Silkinti,

7 Harfli Kelimeler

Eksilti, Eliptik, Elitlik, Eltilik, Enlilik, İpliksi, İskilip, İstekli, Kesinti, Kilisli, Kilitli, Nikelli, Nikelsi, Nitelik, Selinti, Sililik, Silinti, Tepkili,

6 Harfli Kelimeler

Ekinti, Esinti, Etkili, İletki, İlikli, İliksi, İlinek, İlinti, İlkten, İnilti, İpekli, İpilti, İsilik, Kentli, Kilise, Kispet, Liseli, Netlik, Nispet, Pektin, Pestil, Pilili, Pislik, Sekili, Sepili, Septik, Sinlik, Telkin, Tenkil, Tenkis, Tensik, Tensil, Tensip, Tepkin, Teskin, Tinsel, Tipili,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eksin, Elips, Ellik, Eskil, Etkin, Etlik, Etnik, İkili, İleti, İlkel, İlkin, İllet, İplik, İspit, İstek, İtlik, Kelli, Kesin, Kesit, Kilis, Kilit, Killi, Kilsi, Kinli, Kitin, Kitle, Klips, Liken, Likit, Linet, Lipit, Liste, Nesil, Nikel, Nipel, Nispi, Nitel, Pelin, Pelit,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekip, Ekli, Eksi, Ekti, Elik, Elit, Elli, Elti, Enik, Enli, Epik, Esik, Esin, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlik, İlke, İlle, İnek, İnik, İnti, İpek, İpsi, İsli, İtki, Kent, Kesp, Kile, Kils, Kipe, Kist, Klip, Lens, Liet, Link,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İti, Kel, Kep, Kes, Ket, Kil, Kin, Kip, Kit, Lep, Net, Pek, Pes, Pik, Pil, Pis, Sek, Sel, Sen, Set, Sik, Sin, Sit, Ski, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin, Tip,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Es, Et, İl, İn, İp, İs, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Pe, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.