NİSPETÇİ (TDK)

Nispet vermek huyu olan kimse.

Nispetçi kelimesi baş harfi N son harfi İ olan bir kelime. Başında N sonunda İ olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi P , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi İ . Başı N sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

NİSPET Nedir?


1 - Oran.
2 - Bağıntı, ilgi, ilinti.
3 - Birini üzmek için ya da inat olsun diye yapılan iş.
4 - Kıskandırmak ya da üzmek için.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

E N P S T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Nispetçi,

7 Harfli Kelimeler

Çisenti, Tenisçi,

6 Harfli Kelimeler

Esinti, İçtepi, İspenç, İstenç, Nispet, Tensip,

5 Harfli Kelimeler

Çepin, Çepni, Çetin, Çiten, İçten, İspit, Nesiç, Nispi, Penis, Pines, Pinti, Pisin, Senit, Tenis, Tepsi,

4 Harfli Kelimeler

Çine, Çini, Çise, Çiti, Esin, Etçi, İçin, İçit, İneç, İnti, İpçi, İpsi, İtçe, Nesi, Nite, Peni, Pens, Pest, Pisi, Pist, Seçi, Sent, Sepi, Sine, Sini, Site, Sten, Step, Tein, Tepi, Tipi,

3 Harfli Kelimeler

Çip, Çis, Çit, Eti, İnç, İni, İti, Net, Peç, Pes, Piç, Pis, Sen, Set, Sin, Sit, Ten, Tin, Tip,

2 Harfli Kelimeler

Çe, En, Es, Et, İç, İn, İp, İs, İt, Ne, Pe, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.