NİKBİNLİK (TDK)

İyimserlik.

Nikbinlik kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi İ , üçüncü harfi K , dördüncü harfi B , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı N sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İYİMSER Nedir?

Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist: "İstanbul'a vardığımızda eş dost bizi lüzumundan fazla iyimser bulmuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

İYİMSERLİK Nedir?


1 . Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm: "Ona eşlik eden iyimserlik havası, bir an olsun bulutlanmasın istiyorduk."- H. Taner.
2 . Her şeyi en iyi yanından gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü, nikbinlik, optimizm: "Ümit, hayal ve iyimserlikten yoğrulan bu altın çağ."- F. R. Atay.
3 . felsefe İnsanlığın ilerlemesine, bütün durum ve şartların iyiye gideceğine inanan öğretilerin genel adı, optimizm.

B K K L N N İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Nikbinlik,

7 Harfli Kelimeler

Kininli,

6 Harfli Kelimeler

Bikini, Binlik, İbikli, İkilik, Klinik, Nikbin,

5 Harfli Kelimeler

İkili, İlkin, Kinik, Kinin, Kinli, Linin,

4 Harfli Kelimeler

Bili, Bini, İbik, İlik, İnik, Klik, Link,

3 Harfli Kelimeler

Bin, İki, İlk, İni, Kik, Kil, Kin,

2 Harfli Kelimeler

İl, İn, Ki,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.