NİKBİN (TDK)

İyimser: "Zaten yaradılışı icabı çok nikbin bir gençti."- H. C. Yalçın.

Nikbin kelimesi baş harfi N son harfi N olan bir kelime. Başında N sonunda N olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi İ , üçüncü harfi K , dördüncü harfi B , beşinci harfi İ , altıncı harfi N . Başı N sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GENÇ Nedir?


1 . Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı: "Genç kızı bir gece pencerede görmüştü."- H. Taner.
2 . Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan): "Genç ağaç. Genç at."- .
3 . Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.
4 . Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.
5 . mecaz Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan: "Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu."- B. Felek.

İYİMSER Nedir?

Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist: "İstanbul'a vardığımızda eş dost bizi lüzumundan fazla iyimser bulmuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

NİKBİN Nedir?

İyimser: "Zaten yaradılışı icabı çok nikbin bir gençti."- H. C. Yalçın.

YALÇIN Nedir?


1 . Dik, sarp: "Yanık ve yalçın araziden geçerken Mehmet Emin Bey'in bir mısrasını hatırladım."- H. E. Adıvar.
2 . Düz, kaygan.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARADILIŞ Nedir?


1 . Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet, cibilliyet: "Yaradılışı gereği çapraşık olmayan durumları severdi o."- A. İlhan.
2 . Bir şeyin yaratılırken kazanmış olduğu özellikler bakımından durumu, fıtrat, hilkat: "Yılan kendini korumakta görünüyorsa bu, atlayıp kuşu tutmaya yaradılışının elverişli olmamasından."- M. Ş. Esendal.

B K N N İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Nikbin,

5 Harfli Kelimeler

Kinin,

4 Harfli Kelimeler

Bini, İbik, İnik,

3 Harfli Kelimeler

Bin, İki, İni, Kin,

2 Harfli Kelimeler

İn, Ki,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.