NİKAHLI (TDK)


1 . Aralarında nikâh işlemi yapılan: "Arkadaşlar da tanırlar. Çokları yenge diye çağırıyor. Nikâhlı karım sanıyorlar."- S. F. Abasıyanık.
2 . zarf Nikâhlı olarak: "Yedi ay nikâhlı durduk, sekizinci ay düğün."- M. Ş. Esendal.

Nikahlı kelimesi baş harfi N son harfi I olan bir kelime. Başında N sonunda I olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi İ , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi H , altıncı harfi L , yedinci harfi I . Başı N sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇOKLARI Nedir?

Birçoğu: "Çoklarını dinledim."- .

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

DÜĞÜ Nedir?


1 . Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur.
2 . Pirinç.

DÜĞÜN Nedir?


1 . Evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılan tören, eğlence, cemiyet: "Babam düğünün savaştan sonraya kalmasını uygun görmüş."- A. Gündüz.
2 . mecaz Bir olayı kutlamak için yapılan büyük eğlence veya tören.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

SANI Nedir?

Sanma durumu veya sonucu, zan, zehap: "Söylediklerimiz, yazdıklarımız, hayatın birtakım konulara bölünmüş olduğu sanısını sürdürüp yalanı berkitmekten başka neye yarar?"- N. Ataç.

SEKİZİNCİ Nedir?

Sekiz sayısının sıra sıfatı, sırada yedinciden sonra gelen.

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YENGE Nedir?


1 . Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı.
2 . Bir erkeğin kendi karısından söz ederken kullandığı ad: "Biz şimdi yenge ile bir Köroğlu bir Ayvaz."- R. N. Güntekin.
3 . ünlem, teklifsiz konuşmada Kadınlar için söylenen bir seslenme sözü.
4 . halk ağzında Düğünde geline kılavuzluk eden kadın.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A H I K L N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Nikahlı,

6 Harfli Kelimeler

Hanlık,

5 Harfli Kelimeler

Anlık, Haklı, Halik, İlahı, İlhak, İlhan, İlkah, Kahil, Kahin, Kalın, Kanlı, Lakin, Nakil, Nakli, Nikah,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Akil, Aklı, Akli, Alık, Alın, Anık, Hail, Hain, Hakı, Halı, Hali, Halk, Hani, Hınk, İkna, İlah, İlan, İnak, İnal, İnha, Kail, Kain, Kanı, Kani, Kına, Klan, Laik, Lain, Lika, Link, Nail,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Akı, Ali, Anı, Ani, Hak, Hal, Han, Hık, Hin, İka, İla, İlk, Kah, Kal, Kan, Kıl, Kın, Kil, Kin, Lak, Lan, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, An, Ha, Ih, İl, İn, Ki, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.