NİHAYETSİZ (TDK)

Sonsuz, sonu gelmez, bitip tükenmez: "Kırk yaşına gelince bir yorgunluk hisseder, nihayetsiz ve sebepsiz bir can sıkıntısı duyarsınız."- Ö. Seyfettin.

Nihayetsiz kelimesi baş harfi N son harfi Z olan bir kelime. Başında N sonunda Z olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi İ , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z . Başı N sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DUYAR Nedir?


1 . Duygulu, duygun, duyarlı, hassas.
2 . Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkilere yol açan: "Duyar bölge."- .

GELİNCE Nedir?


1 - bir konu bittikten sonra sözü başka bir konuya geçirmeye yarar.
2 - ayrıcalık gösteren bir düşünceye geçildiğini anlatır.

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

HİSSE Nedir?


1 . Pay: "Noksansız bir çeyiz ve düğünle iyi bir ere verilen Zeynep'in hissesi ayrılmıştır."- T. Buğra.
2 . ekonomi Tutam (II).
3 . mecaz Bir olaydan çıkarılan ders.

NİHAYETSİZ Nedir?

Sonsuz, sonu gelmez, bitip tükenmez: "Kırk yaşına gelince bir yorgunluk hisseder, nihayetsiz ve sebepsiz bir can sıkıntısı duyarsınız."- Ö. Seyfettin.

SEBEPSİZ Nedir?


1 . Sebebi olmayan, nedensiz: "Bu sebepsiz ağrılar gibi onun her şeyi asabi mizacının belirtisi idi."- T. Buğra.
2 . zarf Bir sebebi olmadan: "Bazen gece yarıları uyuyamıyorum ve sebepsiz korkuyorum."- P. Safa.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

SIKINTI Nedir?


1 . İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet: "İçinin sıkıntısını mümkün mertebe gizlemeye çalışarak, dereden tepeden konuşarak oyalandı."- P. Safa.
2 . Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, mihnet: "Sıkıntı ve ızdırapla sağa sola döndüm."- A. Gündüz.
3 . Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı: "İhtiyarın bir para sıkıntısı içinde olduğunu o söylemeden ben keşfetmiştim."- S. F. Abasıyanık.
4 . Bulunmama durumu: "Bu kış yine, kok kömürü sıkıntısı baş gösterecekmiş."- H. Taner.
5 . mecaz Sorun, mesele, sendrom, problem: "Atatürk öldüğü zaman Türkiye'nin ufak tefek sıkıntılar dışında hiçbir büyük problemi yoktu."- B. Felek.

SONSUZ Nedir?


1 . Sonu olmayan, bitmeyen, ebedî: "Seninle arkadaşlığımız sonsuz olacak."- M. Yesari.
2 . Ölçülemeyecek kadar çok veya büyük olan: "Sonsuz gök."- .
3 . Çok: "İçimdeki ülkede bu ordu insanlarına karşı sonsuz bir sevgi ve minnet var."- R. E. Ünaydın.
4 . isim Sonu ve sınırı olmayan şey.
5 . matematik Sonu olmayan, her niceliği aşabilen değişken (nicelik).

TÜKENME Nedir?

Tükenmek işi: "Zaten aylardan beri yüreğine dertler, endişeler içinde garip bir baygınlık arız oluyor, yüreğinde bir erime, bir tükenme hâli seziyordu."- R. H. Karay.

TÜKENMEZ Nedir?


1 . Tükenmeyen, bitmeyen: "Bu engin ruh, bu tükenmez azim, Türk milletinin varlık sebebidir."- R. E. Ünaydın.
2 . mecaz Sonsuz: "Ben bihaberim kendi tükenmez elemimden."- Y. Z. Ortaç.
3 . isim Tükenmez kalem.
4 . isim, halk ağzında Bir kapta ekşitilen ve alındıkça su eklenerek çoğaltılan üzüm veya üzüm, elma, armut karışımı bir tür içecek.
5 . isim, halk ağzında Peynirli bir tür çorba.

YORGUNLUK Nedir?

Çalışma vb. sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması: "Yorgunluktan ikimiz de pelteye döndük."- S. M. Alus.

A E H N S T Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Nihayetsiz,

8 Harfli Kelimeler

İhsaniye, Niyetsiz, Tahinsiz, Tayinsiz, Zeytinsi, Zihniyet,

7 Harfli Kelimeler

Hasiyet, İstiane, İstihza, İstizah, İstizan, Nihayet, Nisaiye, Siyenit, Tanesiz, Zihniye,

6 Harfli Kelimeler

Esinti, Ezinti, Hazine, İhanet, İnayet, İntiha, Nahiye, Saniye, Seyhan, Siyahi, Taziye, Tenzih, Teshin, Tezyin, Yensiz, Zeytin, Ziynet,

5 Harfli Kelimeler

Ahize, Enayi, Ensiz, Etsiz, Ezani, Haset, Hazin, Hazne, Hitan, Hizan, İhsan, İsnat, İsyan, İtina, Nehiy, Nesih, Nezih, Nihai, Nisai, Niyaz, Niyet, Sahne, Sahte, Saten, Sathi, Senit, Seyit, Siyah, Tahin, Tasni, Tayin, Tenha, Tenis, Tenya, Yahni, Yasin, Yezit, Zahit, Zaten, Zihin,

4 Harfli Kelimeler

Ahit, Ahiz, Asit, Ateh, Ayet, Ayin, Ayni, Azit, Esin, Esna, Ezan, Hain, Haiz, Hane, Hani, Hiza, İane, İhya, İnat, İnha, İnti, İzah, İzan, İzin, Nazi, Nesi, Nezt, Nisa, Nite, Niye, Niza, Sahi, Sahn, Saye, Sena, Sent, Seza, Sezi, Sine, Sini,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Ani, Ant, Asi, Ast, Ate, Ati, Ayn, Eti, Eza, Han, Has, Hat, Hay, Haz, Hey, Hin, His, Hit, İni, İsa, İta, İti, İye, İyi, Nas, Naz, Net, Ney, Sah, San, Say, Saz, Sen, Set, Sih, Sin, Sit, Siz,

2 Harfli Kelimeler

Ah, An, As, At, Ay, Az, Eh, En, Es, Et, Ey, Ha, He, İn, İs, İt, İz, Ne, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ya, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.