NİDA (TDK)


1 . Çağırma, bağırma, seslenme: "Baba: 'ya Allah!' nidası ile yerinden zorla, oğluna abanarak kalktı."- R. H. Karay.
2 . dil bilgisi Ünlem.

Nida kelimesi baş harfi N son harfi A olan bir kelime. Başında N sonunda A olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi İ , üçüncü harfi D , dördüncü harfi A . Başı N sonu A olan 4 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALLAH Nedir?

Herhangi bir işte başarılı olmuş, en üst dereceye ulaşmış kimse: "Amerika'da kaçakçılığın allahları vardır."- T. Buğra.

BAĞI Nedir?

Büyü.

BAĞIR Nedir?


1 - Göğüs.
2 - Ciğer, bağırsak gibi vücut boşluklarında göğüs bölgesi içinde bulunan organların ortak adı, °ahşa.
3 - Bayır, yamaç.

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

NİDA Nedir?


1 . Çağırma, bağırma, seslenme: "Baba: 'ya Allah!' nidası ile yerinden zorla, oğluna abanarak kalktı."- R. H. Karay.
2 . dil bilgisi Ünlem.

SESLENME Nedir?


1 . Seslenmek işi.
2 . Sözü birine veya birilerine yöneltme, hitap.

ÜNLEM Nedir?


1 . Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida: Ah! oh! şak, çat vb.
2 . Ünlem işareti.

YERİNDE Nedir?


1 . İyi, yeterli: "Binbaşı, uzun boylu, ince yapılı, uzun kır bıyıklı, yaşlı ise de gücü yerinde, her işe eli yatan bir adam."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Zamanı, yeri uygun düşerek, gerektiği biçimde: "Yerinde konuşmak."- .
3 . zarf Durumunda: "Sıkılacak ne var, doktor onun babası yerinde."- M. Ş. Esendal.

ZORLA Nedir?


1 . Zor kullanarak, cebren, zecren, metazori: "Ona da bu hakikati zorla kabul ettirecekti."- Ö. Seyfettin.
2 . İstemeyerek, isteksiz olarak, zoraki: "Adama beş lira verdik, zorla başımızdan savdık."- B. Felek.

A D N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Nida,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ani, Din,

2 Harfli Kelimeler

Ad, An, İn,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.