NEZAKETLİ (TDK)

İnce, nazik: "... geniş bilgili, çok nezaketli, şahsına hürmet telkin ettirmiş ve dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı."- A. Ş. Hisar.

Nezaketli kelimesi baş harfi N son harfi İ olan bir kelime. Başında N sonunda İ olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı N sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİLGİLİ Nedir?


1 . Bilgi sahibi olan, malumatlı, malumattar, nalumat sahibi, haberli: "Ama, iyiler, bilgililer, yetenekliler nerede idi?"- T. Buğra.
2 . zarf Bilerek: "Her konuda rahat, bilgili konuşurdu kalemi."- Y. Z. Ortaç.

DOST Nedir?


1 - Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, iyi görüşülen (kimse), gönüldeş, "düşman" karşıtı.
2 - Kimi hayvanların sahibine gösterdiği sevgi için kullanılır.
3 - Yakınlık belirten seslenme sözü.
4 - Bir şeye düşkün olan, aşırı ilgi duyan kimse.
5 - Erkek ya da kadının evlilikdışı ilişki kurduğu kimse.
6 - İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan.

GENİŞ Nedir?


1 . Eni çok olan, enli, vâsi: "Geniş, bomboş bir taşlığın serin, rutubetli küf kokusu duyuldu."- P. Safa.
2 . Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı: "Bu ağaç, bir geniş bostan duvarının dış tarafında idi."- O. C. Kaygılı.
3 . Bol (elbise).
4 . Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro: "Geniş anlamlı."- .
5 . mecaz Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat: "Besbelli geniş, olabildiğince umursamaz görünmek istiyordu."- A. İlhan.
6 . mecaz Çok: "Geniş iş alanları sağlandı."- .

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

HÜRMET Nedir?

Saygı.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

NAZİ Nedir?

Nazizm yanlısı olan kimse.

NAZİK Nedir?


1 - Başkalarına karşı saygılı davranan.
2 - İnce yapılı, °narin.
3 - Özen, dikkat gösterilmezse kırılabilen, bozulabilen.
4 - Özen gösterilmezse, gerekli önlemler alınmazsa kötüleşebilen, °kritik.
5 - Dikkat isteyen, özen gerektiren.

NEZAKET Nedir?


1 - Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, °naziklik.
2 - (Bir iş ya da durum için) Önemli olma, dikkatli davranmayı gerektirme.

NEZAKETLİ Nedir?

İnce, nazik: "... geniş bilgili, çok nezaketli, şahsına hürmet telkin ettirmiş ve dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı."- A. Ş. Hisar.

SEVİ Nedir?

Aşk: "Ben gelmedim dava için / Benim işim sevi için."- Yunus Emre.

TARAFINDAN Nedir?


1 . Herhangi birinden: "Dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı."- A. Ş. Hisar.
2 . Eliyle, aracılığıyla.
3 . Türünden, çeşidinden.

TELKİN Nedir?


1 . Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama.
2 . din b. (***) Talkın.
3 . ruh bilimi Bilinç dışı bir sürecin aracılığıyla, kişinin ruhsal veya fizyolojik alanıyla ilgili bir düşüncenin gerçekleştirilmesi: "İçinden gelen gizli bir telkin altında hareket ediyordu."- P. Safa.

A E E K L N T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Nezaketli,

7 Harfli Kelimeler

Eklenti, İletken, Kenetli, Nezaket, Tazelik,

6 Harfli Kelimeler

Elenti, Etilen, İlkten, İtenek, Kalite, Kazein, Kental, Kentli, Netlik, Taneli, Tekila, Telaki, Telkin, Tenkil, Tenzil, Tezlik,

5 Harfli Kelimeler

Aklen, Aleni, Alize, Anele, Anket, Antik, Enkaz, Entel, Etken, Etkin, Etlik, Etnik, Ezani, Ezine, İntak, İnzal, İzale, İzlek, Katil, Kenet, Ketal, Keten, Kitle, Lakin, Lanet, Latin, Liken, Linet, Nakil, Nakit, Nakli, Nazik, Nazil, Nezle, Nikel, Nitel, Talik, Teali, Tekel, Tekil,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akit, Akli, Akne, Alet, Atel, Atik, Azil, Azit, Ekin, Ekli, Ekti, Elan, Elek, Elik, Elit, Elti, Enek, Enez, Enik, Enli, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, Ezan, Ezel, Ezik, İane, İkaz, İken, İkna, İlan, İlke, İnak, İnal, İnat,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Ate, Ati, Eke, Ela, Elk, Eti, Eza, İka, İla, İle, İlk, İta, Kal, Kan, Kat, Kaz, Kel, Ket, Kez, Kil, Kin, Kit, Lak, Lan, Laz, Nal, Naz, Net, Tak, Tal, Tan, Tek, Tel, Ten, Tez,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, At, Az, Ek, El, En, Et, İl, İn, İt, İz, Ke, Ki, La, Le, Ne, Ta, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.