NEVESER (TDK)

Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam.

Neveser kelimesi baş harfi N son harfi R olan bir kelime. Başında N sonunda R olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi R . Başı N sonu R olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRLEŞİK Nedir?

Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit.

KLASİK Nedir?


1 . Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser: "Yunan klasikleri. Fransız klasikleri."- .
2 . sıfat Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan: "Klasik eserlerin oynandığı bir millî tiyatroları yok."- H. Taner.
3 . sıfat XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan: "Racine bir Fransız klasik yazarıdır."- .
4 . sıfat Üzerinde çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen (eser veya sanatçı): "Leyla ile Mecnun klasik Türk eserlerinden biridir."- .
5 . sıfat Sanatta kuralcı.
6 . sıfat Kökleşik: "Klasik şiirin yıkıldığından beri şiiri, bin kişi bin türlü tarif ediyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

E E E N R S V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Neveser,

6 Harfli Kelimeler

Verese,

5 Harfli Kelimeler

Enser, Evren, Resen, Seren, Sever,

4 Harfli Kelimeler

Ense, Eren, Esen, Eser, Esre, Evre, Nere, Sene, Sere, Vere,

3 Harfli Kelimeler

Nev, Sen, Ser,

2 Harfli Kelimeler

En, Er, Es, Ev, Ne, Re, Se, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.