NETİCELENMEK (TDK)

Sonuçlanmak: "Bu, bir türlü neticelenmeyen maceranın artık hiç şüphesiz sonudur."- R. H. Karay.

Neticelenmek kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi C , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı N sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARTIK Nedir?


1 . Bir şey harcandıktan sonra artan bölümü: "Kumaş artığı."- .
2 . Kalan veya artan bölüm: "Yemek artığı."- .
3 . sıfat İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan.
4 . sıfat Daha çok, daha fazla.
5 . zarf (a'rtık) Bundan böyle, sonra, daha, yeter: "Artık onlar en lüks gazino ve barlara gidiyorlar, gecelerini oralarda geçiriyorlardı."- T. Buğra.
6 . müzik Büyük ve tam aralıkların yarım ses artmış hâli.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

MACERA Nedir?


1 . Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür: "Türk şiirinin ve Türk musikisinin bir gurbet macerası olduğunu bilirdim."- A. H. Tanpınar.
2 . mecaz Olmayacakmış gibi görünen iş.

NETİCE Nedir?

Sonuç.

NETİCELENME Nedir?

Neticelenmek işi, sonuçlanma.

SONUÇ Nedir?


1 . Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice: "Her koşu beklenilmeyen, şaşırtıcı bir sonuç verebilirdi."- N. Cumalı.
2 . Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey: "Sınav sonucu."- .
3 . Öz, özet.
4 . spor Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılasmasının sayı bakımından durumu, skor.
5 . edebiyat Yazının veya sözün bitim bölümü.

SONUÇLANMA Nedir?

Sonuçlanmak işi.

SONUÇLANMAK Nedir?

Sonuca ulaştırılmak, sonuca bağlanmak, bitirilmek, neticelenmek, intaç edilmek: "Diyelim ki o düşündüğünüz sefer gerçekleşti, diyelim ki başarıyla sonuçlandı."- T. Oflazoğlu.

ŞÜPHESİZ Nedir?

Kuşkusuz: "İki üç gündür şüphesiz aç kalan tekir kedi kapıdan bakıyordu."- Ö. Seyfettin.

TÜRLÜ Nedir?


1 . Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
2 . isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

C E E E E K L M N N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Neticelenmek,

11 Harfli Kelimeler

Neticelenme,

10 Harfli Kelimeler

İncelenmek, İnceletmek, Kenetlenme, Nitelenmek,

9 Harfli Kelimeler

Cennetlik, Centilmen, Cinlenmek, Etkilenme, İncelemek, İncelenme, İnceletme, İnceltmek, İtelenmek, Kenetleme, Nicelemek, Nitelemek, Nitelenme,

8 Harfli Kelimeler

Cinlenme, Enikleme, Etekleme, Etkileme, Etlenmek, İnceleme, İncelmek, İnceltme, İnekleme, İnletmek, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, Kinlenme, Niceleme, Niteleme, Tenekeci,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Eklenme, Eklenti, Ekletme, Element, Elenmek, Eletmek, Enenmek, Eteneli, Etlenme, İlenmek, İletken, İletmek, İncelme, İnlemek, İnletme, İteleme, İtlenme, Kenetli, Metelik, Metilen, Tecimen, Tekelci, Tekleme, Tekneci, Temenni,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Cennet, Ciklet, Cinnet, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Enemek, Enenme, Enlice, Etilen, Etkime, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İtenek, Keleci, Keleme, Kelime, Kement, Kentli, Lekeci, Meleke, Melike, Menent, Minnet, Nemcil, Netice, Netlik, Teenni, Tekmil, Telcik, Teleke, Teleme, Telkin,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Cemil, Cenin, Eklem, Elcik, Eleme, Elmek, Emcek, Emcik, Emlik, Eneme, Enlem, Entel, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, İlmek, İmece, İmlek, İnmek, İtmek, Kelem, Kenet, Keten, Kitle, Liken, Linet, Melce, Melek, Melik, Metil, Metin, Nemli, Nicel, Nikel, Nimet,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cenk, Cilt, Ecel, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İken, İlke, İlme, İnce, İnek, İnme, İtme,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cet, Cim, Cin, Ece, Eke, Elk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Lim, Men, Met, Mil, Mit, Nem, Net, Nim, Tek, Tel, Tem, Ten, Tik, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, En, Et, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.