NETAMELİ (TDK)


1 . Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan: "Artık yürüyelim, bir an önce çıkalım bu netameli yerden."- O. C. Kaygılı.
2 . Başına sık sık kaza gelen: "Söyle, hiçbir günü öbürüne uymayan bu belâlı, bu netameli adam senden af dilemeğe muhtaç mı?"- N. F. Kısakürek.

Netameli kelimesi baş harfi N son harfi İ olan bir kelime. Başında N sonunda İ olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ . Başı N sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

DİLEM Nedir?

dilemma.

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

GİZLİ Nedir?


1 . Görünmez, belli olmaz bir durumda olan, edimsel karşıtı: "Gizli kapı. Gizli çekmece."- .
2 . Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan, mahrem, mestur, nihan: "İki komutan arasında o gün gizli bir anlaşma yapıldığı söylentisi çıkmıştı."- H. Taner.
3 . Niteliği anlaşılmayan, bilinmeyen: "Gizli kuvvetler."- .
4 . zarf Saklı olarak, saklayarak: "Mektubu senden gizli posta kutusuna attım."- M. Yesari.

GÜNÜ Nedir?


1 . Haset.
2 . Zamanından önce doğan yavru.

HİÇBİR Nedir?

Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz: "Nevin hiçbir insana kin, hiçbir insana tiksinti duymamıştı."- S. F. Abasıyanık.

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

KAYGILI Nedir?

Kaygısı olan, üzüntülü: "Kadın kaygılı bir sesle bağırdı."- H. E. Adıvar.

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

MUHTAÇ Nedir?


1 . Bir şeye gereksinim duyan.
2 . Yoksul, fakir (kimse): "Muhtaç hemşehrilerin bir kısmı etrafımda dolaşmaya, bana kur yapmaya başladılar."- R. N. Güntekin.
3 . Bakmaya mecbur olduğu aile bireylerini veya kendisini geçindirmeye yetecek geliri, malı, kazancı bulunmayan.

NETAMELİ Nedir?


1 . Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan: "Artık yürüyelim, bir an önce çıkalım bu netameli yerden."- O. C. Kaygılı.
2 . Başına sık sık kaza gelen: "Söyle, hiçbir günü öbürüne uymayan bu belâlı, bu netameli adam senden af dilemeğe muhtaç mı?"- N. F. Kısakürek.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ÖBÜR Nedir?


1 - "Bu" adılıyla belirtilen bir şeyden sonra olan, öteki, °diğer.
2 - (Zaman için) Önümüzdekinden bir sonraki.

ÖBÜRÜ Nedir?

Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri, öbürkü.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

SANI Nedir?

Sanma durumu veya sonucu, zan, zehap: "Söylediklerimiz, yazdıklarımız, hayatın birtakım konulara bölünmüş olduğu sanısını sürdürüp yalanı berkitmekten başka neye yarar?"- N. Ataç.

TEHLİKE Nedir?


1 . Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara: "Tehlike gittikçe büyüyor, güçlük artıyordu."- R. H. Karay.
2 . Gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen durum: "Ketumdur, katlandığı acıları, atlattığı tehlikeleri sergilemeyi hiç sevmez."- A. İlhan.

TEKİN Nedir?


1 . Boş, içinde kimse bulunmayan.
2 . Güvenilir (kişi, yer).
3 . Uğurlu: "Ninem, 'akşam saatlerinde hamamlar tekin değildir, insanı çarpar' demişti."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . isim, tarih Eski Türklerde bir babanın taşınmaz mallarının mirasçısı olan en küçük oğlu.

UYMA Nedir?

Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk: "Bu karşılaştıklarına uyma yeteneği, en çok kocasıyla ilişkilerinde görünüyordu."- N. Cumalı.

A E E L M N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Netameli,

7 Harfli Kelimeler

İnletme, İtlenme, Melanet, Melanit, Metilen,

6 Harfli Kelimeler

Eleman, Elenti, Emanet, Etamin, Etilen, İlenme, İletme, İnleme, Matine, Mealen, Taneli,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Amele, Anele, Anemi, Anime, Email, Emtia, Enlem, Entel, Etmen, İmale, Lanet, Latin, Liman, Linet, Maile, Malen, Manti, Metal, Metan, Metil, Metin, Milat, Nemli, Nimet, Nitel, Talim, Teali, Telem, Telin, Temel, Temin,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alem, Alet, Alim, Amel, Amil, Amin, Amit, Atel, Elan, Elem, Elim, Elit, Elma, Elti, Eman, Emel, Emen, Emet, Emin, Enam, Enli, Eten, Etil, Etli, Etme, İane, İlam, İlan, İlme, İmal, İman, İmla, İnal, İnam, İnat, İnme, İtme, Lain, Lame,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Ate, Ati, Ela, Eti, İla, İle, İma, İta, Lam, Lan, Lim, Mai, Mal, Mat, Men, Met, Mil, Mit, Nal, Nam, Nem, Net, Nim, Tal, Tam, Tan, Tel, Tem, Ten, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, At, El, Em, En, Et, İl, İm, İn, İt, La, Le, Me, Mi, Ne, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.