NESNELLİK (TDK)

Nesnel olma veya nesnelerin gerçeğine dayanma durumu, afakilik, objektiflik, objektivite: "İyi kötü bir nesnelliği aranıp duruyordum."- S. İleri.

Nesnellik kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi N , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı N sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AFAK Nedir?

Ufuklar: "Garp'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, / Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var."- M. A. Ersoy.

AFAKİ Nedir?


1 . Belli bir konu üzerine olmayan, dereden tepeden (konuşma): "Biraz afaki sohbetten sonra oradan kalktık."- A. Rasim.
2 . Bir kaynağa dayanmayan, hayalî: "Afaki konuşmalardan sıkıldık."- .
3 . Nesnel.
4 . zarf Nesnel bir biçimde: "Bir anda bütün hislerini kaybederek afaki düşündü."- P. Safa.

AFAKİLİK Nedir?

Nesnellik.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

NESNE Nedir?


1 . Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje: "Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil."- S. M. Alus.
2 . dil bilgisi Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç: ""Ali bir kitap almış" cümlesinde "kitap" nesnedir."- .
3 . felsefe Öznenin dışında kalan her konu, obje: "Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş."- S. Birsel.

NESNEL Nedir?


1 . Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı.
2 . mecaz Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, afaki, objektif.
3 . felsefe Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif.

OBJE Nedir?

Nesne: "Şimdi bunlar sırf müzelik birer obje olarak duruyorlar."- H. Taner.

OBJEKTİF Nedir?


1 . Nesnel: "Olayları elden geldiğince objektif bir şekilde vermeye özen gösterirdi."- H. Taner.
2 . isim, fizik Fotoğraf makinesi, mikroskop, dürbün vb. optik aletlerle cisimlerden gelen ışınları alıp ekran üzerine yansıtan mercek veya mercek sistemi: "Örtümün aralığında objektifin bebeksiz gözü bakıyor."- F. R. Atay.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E K L L N N S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Nesnellik,

7 Harfli Kelimeler

Eklesil, Eksilen, Esenlik, İlkesel, Senelik,

6 Harfli Kelimeler

İskele, Keseli, Lekeli, Nesnel,

5 Harfli Kelimeler

Eksen, Eksin, Ellik, Eskil, Eslek, Esnek, İlkel, Keles, Kelle, Kelli, Kesel, Kesen, Kesin, Liken, Nekes, Nesil, Nesne, Nikel, Sekel, Sekil, Selek, Selen, Senek, Sille, Sinek, Sinle,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Eksi, Elek, Elik, Elli, Enek, Enik, Enli, Ense, Esen, Esik, Esin, Eski, İken, İlke, İlle, İnek, Kele, Kene, Kese, Kile, Kils, Leke, Lens, Link, Lise, Nene, Nesi, Nine, Seki, Sele, Sene, Sine,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kes, Kil, Kin, Sek, Sel, Sen, Sik, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Es, İl, İn, İs, Ke, Ki, Le, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.