NESNELLEŞME (TDK)

Nesnel duruma gelme.

Nesnelleşme kelimesi baş harfi N son harfi E olan bir kelime. Başında N sonunda E olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi N , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E . Başı N sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

NESNEL Nedir?


1 . Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı.
2 . mecaz Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, afaki, objektif.
3 . felsefe Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif.

E E E E L L M N N S Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Nesnelleşme,

9 Harfli Kelimeler

Enselenme, Esenleşme, Neşelenme,

8 Harfli Kelimeler

Enseleme, Esenleme, Eşelenme, Şenlenme,

7 Harfli Kelimeler

Ellenme, Elleşme, Eşeleme, Eşlenme, Şenelme,

6 Harfli Kelimeler

Elenme, Elleme, Enenme, Esleme, Esneme, Eşleme, Mesele, Nesnel,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Eneme, Enlem, Eseme, Eşlem, Meles, Meleş, Menşe, Mesel, Mesen, Nemse, Nesne, Selen, Semen, Şemse,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Emel, Emen, Ense, Esen, Esme, Eşme, Lens, Meşe, Nene, Neşe, Sele, Seme, Sene, Şems,

3 Harfli Kelimeler

Leş, Men, Nem, Sel, Sem, Sen, Şem, Şen,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Es, Eş, Le, Me, Ne, Se, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.