NESNELCİLİK (TDK)

Öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm.

Nesnelcilik kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi N , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi C , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı N sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIL Nedir?


1 - Us.
2 - Bellek.
3 - Öğüt, salık verilen yol.
4 - Düşünce, kanı.

ARAYAN Nedir?


1 - Aramak eylemini yapan.
2 - Telefon bağlantısı kurmaya çalışan kişi.

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

GERÇEKLİ Nedir?

Gerçeklenmiş, gerçek olduğu anlaşılmış, muhakkak.

NESNE Nedir?


1 . Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje: "Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil."- S. M. Alus.
2 . dil bilgisi Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç: ""Ali bir kitap almış" cümlesinde "kitap" nesnedir."- .
3 . felsefe Öznenin dışında kalan her konu, obje: "Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş."- S. Birsel.

OBJE Nedir?

Nesne: "Şimdi bunlar sırf müzelik birer obje olarak duruyorlar."- H. Taner.

OBJEKTİVİZM Nedir?

Nesnelcilik.

ÖZNE Nedir?


1 . Bir cümlede bildirilen işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail, süje: Çocuk uyudu. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir.
2 . felsefe Bilinci, sezgisi, düş gücü olan, bazı filozoflara göre de dış dünyaya karşıt olan birey.

C E E K L L N N S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Nesnelcilik,

9 Harfli Kelimeler

Cinsellik, Esenlikli, İlineksel, Nesnellik,

8 Harfli Kelimeler

Nesnelci,

7 Harfli Kelimeler

Cinslik, Eklesil, Eksilen, Ellinci, Enlilik, Esenlik, İlkelce, İlkesel, İncelik, Kelleci, Leninci, Nicelik, Nikelli, Nikelsi, Ninelik, Senelik, Seninki, Silecek,

6 Harfli Kelimeler

Cinsel, Ecinni, Ekinci, Enlice, Eskice, Eskici, İlinek, İlkeci, İskele, Keleci, Keseli, Kesici, Kilise, Lekeci, Lekeli, Liseli, Nesnel, Sekili, Selcik, Sincik, Sinlik,

5 Harfli Kelimeler

Celil, Celse, Cenin, Cinli, Ekici, Ekili, Eksen, Eksin, Elcik, Ellik, Eskil, Eslek, Esnek, İlkel, İlkin, İncik, İncil, Keles, Kelle, Kelli, Kesel, Kesen, Kesin, Kilis, Killi, Kilsi, Kinci, Kinin, Kinli, Liken, Linin, Nekes, Nesil, Nesne, Nicel, Nikel, Sekel, Sekil, Selek, Selen,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Cins, Ecel, Ekin, Ekli, Eksi, Elci, Elek, Elik, Elli, Enek, Enik, Enli, Ense, Esen, Esik, Esin, Eski, İken, İlik, İlke, İlle, İnce, İnci, İnek, İnik, İsli, Kele, Kene, Kese, Kile, Kils, Leke, Lens, Lice, Link, Lise, Nece, Neci,

3 Harfli Kelimeler

Cin, Ece, Eke, Elk, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kes, Kil, Kin, Sek, Sel, Sen, Sik, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, En, Es, İl, İn, İs, Ke, Ki, Le, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.